Teaterfestivalen i Fjaler

For niende gang arrangeres Teaterfestivalen i Fjaler. Årets tema er "Tro" - det er starten på en serie gjennom temaene Tro, håp og kjærlighet. Teaterfestivalen i Fjaler arrangeres fra 9. - 12. september.

Redaksjonen, 06.09.2021

Teaterfestivalen Fjaler2021

Arrangørene skriver:

"Vi programmerer festivalen ut frå ein tematisk overbygning, og legg vekt på å skape møtepunkt mellom kunsten og bygda på fleire nivå. Vi presenterer engasjerande scenekunst av høg kunstnarleg kvalitet, og
inviterer til debattar, foredrag og andre aktivitetar med utgangspunkt iprogrammet. Med tema som "Perifere forteljingar" (2013), "Skog" (2014), "Fjord" (2015), "Ras"(2016) , "Antropocen" (2017), "Utanforskap" (2018), "Motmakt/Avmakt" (2019) har vi lagt vekt på å vere ein samfunnsengasjert festival, og leiter heile tida etter krysningspunkt mellom den lokale konteksten og globale problemstillingar.

I 2020 var koronarestriksjonane utgangspunktet for programmeringa, og vi gjennomførte ein stor festival med mykje utandørs framsyningar. No kan vi programmere meir normalt, og vi begynner på ein ny serie festivalar som kjem til å ha fokus på menneske og and, gjennom temaene Tru, håp og kjærleik. Vi begynner i 2021 - med tema "Tru"".

På programmet finner vi også Radio Fjaler med Morten Cranner og gjester. Der får vi møte noen av kunstnerne bak årets festivalforestillinger og andre inviterte gjester. I år er Radio Fjaler et samarbeid mellom Fjaler Teaterfestival og Dramatikkens hus. Samtalene ledes av regissør og dramaturg Morten Cranner. Sendingene strømmes fra dramatikkenshus.no og blir også lagt ut som podcast.

Følg med på Teaterfestivalen i Fjalers facebook-side