Taylor Mac er vinner av Den Internasjonale Ibsenprisen 2020!

Fra Nationaltheatrets Facebook-side, deler vi denne videoen med et kort intervju av Taylor Mac.

Redaksjonen, 09.10.2020

Taylor Mac Photo Wiki Commons

Taylor Mac (Foto: Wiki Commons)

– Taylor Mac (f. 1973) er en banebrytende og grenseoverskridende scenekunstner. En kunstner som på spektakulært vis makter å gi oss andre og rikere perspektiver på tiden vi lever i og hva det vil si å være et menneske. Komiteen har i sitt arbeid ønsket å hedre en “game changer” som åpner øynene våre for hva teater kan være. I Taylor Mac har vi en prisvinner som ser forbi seg selv, med et brennende engasjement for likeverd og samfunn. Beslutningen om å gi Taylor Mac prisen ble tatt i januar, før Covid-19 satte verden på hodet. Nå, i lys av det siste årets dramatiske hendelser er jeg takknemlig for en samlende kraft som det Mac representerer, kanskje særlig nå når scenekunst ikke kan oppleves tett sammen. At det er Taylor Mac som mottar International Ibsen Award for 2020 gir mening, og det gir trøst, sier komiteleder Ingrid Lorentzen.

Komiteen uttaler videre at «Taylor Mac stiller grunnleggende spørsmål om hva teater bør være og hvorfor det er viktig i det tjueførste århundre. I en verden preget av økende polarisering og splittelse, skaper Taylor Mac verker som viser teatrets potensial til å knytte sammen og forene publikum, til å tenke på hvordan vi forholder oss til forskjellige kulturuttrykk og hva det betyr å kommunisere med andre dikterisk, etisk og politisk gjennom scenekunsten.»

Den Internasjonale Ibsenprisen
Den norske regjeringen etablerte den Internasjonale Ibsenprisen I 2007. Vinneren mottar 2.5 millioner kroner, og velges av en komité av sju profesjonelle teateraktører utnevnt av Kulturdepartementet. Prisen deles ut annethvert år den 20. mars., Henrik Ibsens fødselsdag. I år ble utdelingen utsatt grunnet den pågående Covid-19-pandemien. Prisutdelingen finner sted på en digital seremoni 12. desember kl. 19.
Mer om det her: https://www.nationaltheatret.no/international-ibsen-award/international-ibsen-award-ceremony/