Ble hørt – korona-kompensasjonsordingen forlenges ut året

Opprinnelig skulle ordningen med korona-kompensasjon til frilansere og selvstendig næringsdrivende opphøre 1. november. Nå blir den forlenget ut året, men kompensasjonsytelsen reduseres fra 80 til 60 prosent.

Redaksjonen, 05.10.2020

Red Alert Norge

Onsdag forrige uke demonstrerte en lang rekke lyd-, lys- og bildefirma, kulturhus og bransjeorganisasjoner mot at regjeringen bestemte seg for å ikke videreføre kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende etter 1. november. Kravet var at ordningen må videreføres til koronakrisen er over. Nå er ordningen sikret ut året. Creo var initiativtaker til demonstrasjonen. Dramatikerforbundet sluttet seg til initiativet.

Demonstrasjonen blir hyllet i norske medier, og Subjekts sjefredaktør Danby Choi skriver at en vakrere og mer virkningsfull aksjon skal man se lenge etter: "Onsdag gikk svartkledde sceneteknikere i demonstrasjon for en forlenget koronakompensasjon for frilansere. Iført munnbind og på en meters avstand viste de hva de er gode for.

Da kvelden kom, ble norske signalbygg flombelyst blodrøde. Den internasjonale belysningskampanjen #RedAlert, med lokalt tilspissede budskap, ble initiert på norsk av lystekniker Magnus Boyd".