Takk for et fint medlemsmøte!

Lørdag 28. oktober arrangerte vi medlemsmøte på Dramatikkens hus, og ønsker å takke alle som deltok.

Redaksjonen, 13.11.2023

Medlemsmoete2023

Medlemsmøte 2023 (Foto: Torunn Eikanger)

Økonomiutvalget redegjorde for forbundets økonomiske situasjon, og gjennomgikk resultatene av medlemsundersøkelsen tidligere i høst. Forbundets økonomi følges opp på årsmøtet 13. april neste år.

Slampoet Emilie Åberg sto for det kunstneriske innslaget som en innledning til foredraget om makt og ytringsfrihet v/Victoria Øverby Steinland i Balansekunst. Takk til Julian Karenga, Ragnhild Lund og Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen for innlegg rundt sistnevnte tema. Og sist, men ikke minst: tusen takk for sterkt engasjement og bidrag til samtalen fra salen.

Ellisiv Lindkvist

Forbundsleder Ellisiv Lindkvist
ønsker velkommen

Jesper Halle

Jesper Halle forteller om Dramatisk Seminar - ta bachelor på en helg.
Hold av 1.-3. mars.

Oekonomiutvalget1

Økonomiutvalget: Julie Skaufel, Geir Meum Olsen
Malmfrid H. Hallum og ordstyrer Terje Solli

Emilie Aaberg2

Slampoet Emilie Åberg

Balansekunst

Balansekunsts Victoria Øverby Steinland

Panelet

Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen, Ragnhild Lund og Julian Karenga

Panelet2

Forbundslederen holder orden på taletiden

Etterfesten

Fra etterfesten: Eirik Willyson, Ibrahim Fazlic og Marius Leknes Snekkevåg