Søk Dramatikerforbundets stipend for 2024

Nå kan du søke om kunstnerstipend for neste år. Søknadsfristen er 17. oktober kl. 13:00 og gjelder både for Dramatikerforbundets stipend og Statens kunstnerstipend.

Redaksjonen, 01.09.2023

NDF stipend2024

Vi oppfordrer alle søkere til å søke både Dramatikerforbundets stipend og Statens kunstnerstipend. Du trenger ikke være medlem i Dramatikerforbundet for å søke forbundets stipend.

Arbeidsstipend

Et arbeidsstipend skal gi dramatiker anledning til å arbeide med personlige prosjekter eller fordypningsoppgaver for å videreutvikle sitt kunstneriske virke. Dramatikerforbundet har 10 løpende arbeidsstipend (1 - 3 år).

Seniorstipend

Stipendet skal muliggjøre reiser eller studier som dramatiker har nytte av i sitt kunstneriske virke, samt fordyping, materialer, utstyr, konsulentbistand m.m. Seniorstipend kan søkes etter fylte 60 år.

Forbered søknadene godt ved først å lese de respektive instansers råd til søkere og sende inn søknadene i god tid før fristen.