Protesterer mot kutt i det nordiske kulturbudsjettet

Nordisk kunstnerråd protesterer mot kutt i det nordiske kulturbudsjettet! Nordisk ministerråd skal bestemme budsjettet for 2021 - 2024 på en økt i Reykjavik denne uken, hvor kutt i kulturbudsjettet foreslås.

Redaksjonen, 27.10.2020

Logo Kunstnernettverket

Nordisk kunstnerråd består av nasjonale kunstnerråd i Norden, som til sammen representerer nesten 100.000 profesjonelle kunstnere innen ulike kunstområder i Norden. I et brev til Nordisk Samarbeidsministre, datert 23. oktober, skriver Nordisk kunstnerråd:

”Vi arbetar alla för att främja yrkesverksamma kunstnere villkor, inte bara nationellt, regionalt och lokalt, utan också på nordisk och europeisk nivå. I det Nordiska konstnärsrådet samarbetar vi systerorganisationer i frågor av gemensamt intresse, t ex när det gäller nordiska konst- och kultursatsningar.

Att kulturskapares villkor är sköra har konstaterats i många studier och utredningar genom åren, och kulturens utsatthet har blivit särskilt tydlig i samband med Coronakrisen, som drabbat yrkesverksamma kulturskapare inom alla konstområden i Norden mycket hårt.
Det är därför med förvåning som de nordiska kulturskaparorganisationerna tagit del av informationen om att Nordiska ministerrådet planerar en neddragning av kulturbudgeten med nästan 25% från 2021-2024. Det handlar om ca 120 miljoner kronor mindre för kulturen, vilket är mycket pengar i kultursammanhang.

Vi är naturligtvis positiva till att ministerrådet vill prioritera miljö- och klimatsatsningar, det är en övergripande och oerhört viktig framtidsfråga, men vi är kritiska till att detta görs på bekostnad av kulturen, särskilt i Coronatider som dessa. Det är inte motiverat att försvaga det sammanhållande kitt som kulturen innebär, inte minst för det nordiska samarbetet.

Nordiska ministerrådets nya budgetförslag hotar att rasera en lång rad kultur- och utbildningsprojekt inom det nordiska samarbetet. De program som nu drabbas stimulerar mobiliteten i Norden, stärker språkgemenskapen och kunskapen om grannländernas konst och kultur, t ex den nordiska litteraturveckan och den nordiska dokumentärfilmfestivalen.

Istället för att skära ned borde de nordiska regeringarna prioritera mobilitets- och kulturprogram, som både riktar sig till särskilda målgrupper och når ut till den breda allmänheten för att skapa ett socialt hållbart Norden. Ingenting hindrar att miljö- och klimatfrågor ingår i den satsningen.

Det nordiska kultur- och konstnärssamarbetet är unikt i internationell jämförelse, och det är otroligt viktigt att det kan upprätthållas och utvecklas.

Nordiskt samarbete behöver mer medel, inte mindre. Satsa därför både på ett hållbart klimat/miljö och en hållbar kultur!”

För de nordiska kulturskaparorganisationerna i Nordiska konstnärsrådet:
Marika B Lagercrantz, ordförande KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (the Swedish Council of Artists)

Jörgen Thorup, ordförande Danskt Kunstnerråd (the Danish Council of Artists) Virpi Hämeen-Anttila, ordförande Forum Artis (the Finnish Council of Artists)

Erling Johannesson, ordförande BIL (the Icelandic Council of Artists)

Monica Boracco, ordförande Kunstnernettverkets arbeitsutvalg (the Norwegian Artists Network)

Lene E Westerås, ordförande Samisk Kunstnerforbund/Sami Artists Union