Om vederlagsordningene

I disse dager jobber de fleste kunstnerorganisasjonene med å endre vederlagsordningene slik at de blir i tråd med den nye loven om kollektiv forvaltning. Det gjør vi også her i Dramatikerforbundet.

Monica Boracco, 04.02.2022

Monica Boracco Foto Kristin von Hirsch 700px

Forbundsleder Monica Boracco (Foto: Kristin von Hirsch)

Loven har potensiale til å forbedre kunstnerøkonomien og bidra til at kunstnerne får mulighet til å skape nye verk basert på inntekter fra verk de allerede har skapt.

Den viktigste endringen for oss, er at vederlag som kommer fra Kopinor og Norwaco nå skal fordeles individuelt. For de uinvidde; Kopinor krever inn vederlag for kopiering av tekst, både analogt og digitalt, mens Norwaco krever inn vederlag for 3. parts bruk av audiovisuelle verk.

Denne omleggingen fra kollektiv til individuell fordeling, vil føre til noen merkbare endringer i forbundets økonomiske disposisjoner. For mens bibliotekvederlaget fortsatt kan benyttes til både stipender og drift, er det store begrensninger på bruk av disse nye individuelle midlene. Mest mulig skal tilbake til den eller de som har rettigheter i verket. For audiovisuell sektor, vil det si at de som har hatt en film eller serie på tv foregående år, skal få direkte vederlag for dette. For de som har fått manuskriptet publisert i bokform, betyr det at vi må lage et system som identifiserer verk som kan ha blitt kopiert og betaler et direkte vederlag til opphaver for dette.

Styret vil fremover våren jobbe videre med hvordan vi skal tilpasse både handlingsregel og grunnstipend i tråd med den nye loven. Administrasjonen får den store jobben med å rigge et godt system for både rapportering og utbetaling.

Dette er gode nyheter for alle som har verk tilgjengelige der ute. Og en sterk påminner for film og tv-forfatterne til å sørge for at 3. partsrettighetene er i behold i alle avtaler.