Odd Selmer (1930 - 2024)

Vårt æresmedlem Odd Selmer gikk bort 2. mars 94 år gammel. Få har betydd mer for det faglige og sosiale fellesskapet i Dramatikerforbundet enn han.

Øyvind Rune Stålen, 14.03.2024

Odd Selmer

Odd Selmer (Foto: familien)

Odd Selmer arbeidet i mange år som journalist før han på 1970-tallet, etter å ha vunnet en manuskonkurranse, gikk over til å skrive skjønnlitteratur på heltid. I de neste tjue årene skrev Selmer flere romaner, skuespill og ikke minst hørespill.
Hørespillene, 16 i alt og oversatt til flere språk, ble en viktig uttrykksform, der han tok for seg aktuelle samtidstemaer.

Og for sine hørespill fikk han flere priser: I 1973 ble han tildelt Nordisk hørespillpris for ‘Amerikaturen’ hvor han tegner et kritisk bilde av USA. I 1986 vant han Radioteatrets manuskonkurranse “Aktive eldre” med hørespillet ‘Otium’. I Selmersk stil var det visst nettopp dette otium hovedpersonene i stykket nektet å la seg passivisere til å nyte. Tvert imot setter de eldre seg aktivt til motverge.

Et par år senere, i 1988, ble Selmer tildelt Ibsen-prisen for hørespillserien ‘På egne ben’ om kjærlighetens vanskelige veier.

Da skuespillet ‘Det er min vår i høst’ i 1981 ble satt opp på Oslo Nye Teater ble det samtidig gjort en adaptasjon for tv. Komedien i to akter med Helge Reiss, Kjersti Holmen og Per Christian Ellefsen i hovedrollen gikk på NRK i 1983.

Odd Selmer var medlem i Dramatikerforbundet siden 1972. Fra 1981 til 1991 satt han i Dramatikerforbundets styre, og i perioden 1991 – 1996 var han nestleder, et verv han skjøttet med stort engasjement og, ikke minst, kreativitet. I en samtid der få fremhevet dramatikeren, innførte han både Trappenummeret og hedersprisen Gledesglasset, to ritualer som fortsatt er med oss. Og for å styrke medlemmenes sosiale bånd, både til hverandre og til utenlandske kollegaer, ledet han forbundets teaterturer. Som i sitt forfatterskap hadde han en tydelig venstreradikal profil i sin forbundsgjerning, men Odd Selmers versjon av demokratisk sentralisme var alltid ledsaget av et humoristisk glimt i øyet. Som avtroppende nestleder ble han utnevnt til æresmedlem i forbundet.

Med sin omsorg for forbundet, hans varme og glede ved å skape morsomme ritualer til fellesskapets styrke har han, ikke bare bidratt til, men lagt hele fundamentet for forbundets sosiale tradisjoner.

Vi har veldig mye å takke Odd Selmer for.

Vi minnes Odd Selmer