Gode kolleger!

Det er lenge siden det har kommet en leder fra min hånd, det betyr ikke at det ikke har skjedd noe i Forbundet. Snarere tvert imot!

Ellisiv Lindkvist, 14.03.2024

Ellisiv farger liten Foto Kristin von Hirsch 0886

Ellisiv Lindkvist, forbundsleder i Dramatikerforbundet (Foto: Kristin von Hirsch)

Last ned høyoppløselig fil ↓

Etter en grundig prosess med god hjelp av Hodejegerne kan vi nå presenterer vår nye generalsekretær. (Se egen sak.) Kulturministeren annonserte under kulturtalen at det ble et innspillmøte om insentivordningen for ny norsk dramatikk. Dette har vært min sak nummer én etter at vi fikk landet rammeavtalen juni 2022. Da var det bare å brette opp ermene og snakke med flest mulig folk i feltet for å framstå mest mulig samlet.

Og det kan jeg si at vi som hadde meldt oss på høring på møtet 5. mars, i stor grad gjorde. Dramatikerforbundet var først ut i høringsrunden og spilte inn mye av det vi også tidligere har spilt inn. Vi ønsker at ordningen skal være automatisert og regelstyrt, slik at man kan gå utenom fagfellevurdering. Vi ønsker at ordningen skal omfatte hele det profesjonelle scenefeltet hvilket vil si både institusjonene og det frie feltet. Vi ønsker at rammeavtalen skal følges. Vi ønsker ordningen kun skal gjelde originalverk skrevet for scenen og ikke at dramatiseringer dekkes av ordningen. Vi ønsker at ordningen legges under Kulturdirektoratet som har ressurser til å kunne administrere den.

Åttende mars sendte vi skriftlig høringsinnspill der vi går noe mer i detalj om forslagene. Vi har spilt inn en refusjonsramme på 50 prosent. Gitt et anslag på 70 urpremierer og 15 antall gjenoppsetninger, basert på statistikk, ønsker vi oss en pott på 18 millioner. Dette for at ordningen skal få full effekt og kunne dekke hele feltet. Insentivordningen er en gyllen mulighet til å kunne tette kostnadsgapet mellom nyskrevet dramatikk overfor både klassikere og oversatt dramatikk. Økonomi bør ikke være det mest avgjørende for hva som settes opp på norske scener og for hvilke historier dagens publikum får tilgang til. Vi trenger historier som speiler virkeligheten her og nå og vi trenger et mangfold av stemmer, historier og estetiske uttrykk.

La oss håpe det nå endelig kommer friske midler på statsbudsjettet og at ordningen bidrar til masse nyskrevet dramatikk!