Nytt tverrfaglig program styrker eksportmulighetene for det norske kunstfeltet

Norwegian Arts Abroad (NAA) skal løfte de norske kunstfeltene internasjonalt med et nytt tverrfaglig kompetanseprogram.

Redaksjonen, 19.11.2021

Norwegian Arts Abroad foto Kristiane Lunde

Utenriksminister Anniken Huitfeldt med de sju deltagerteamene under lanseringen av kompetanseprogrammet. (Foto: Kristiane Lunde)

Torsdag kveld lanserte utenriksminister Anniken Huitfeldt programmet, samt syv deltakerteam, på en mottakelse i Statens representasjonsbolig.

Med finansiering fra Utenriksdepartementet skal pilotprosjektet få norsk kunst ut i verden. Syv kunstnerteam, bestående av én norsk kunstner og en agent, vil hver motta 200 000 kroner i støtte fra NAA for å realisere internasjonaliseringen av prosjektene sine innen film, litteratur, kunsthåndverk, billedkunst, design, musikk og scenekunst.

Årets deltakere er:

SCENEKUNST:
Amund Sjølie Sveen/Inger-Marie Lupton med Nordting Pan-Arctic (PAHN)

FILM:
Ellen Ugelstad/Tonje Alice Madsen med The Recovery Channel (NFI)

BILLEDKUNST:
Jennie Hagevik Bringaker/Jenny Kinge med Femtensesse (OCA)

KUNSTHÅNDVERK:
Maria Brinch/Elephant Kunsthall med Atlas on Iron (Norwegian Crafts)

LITTERATUR:
Victoria Kielland/Winje Agency med My Men, utgitt av No Comprendo Press (NORLA)

MØBELDESIGN:
Jenkins & Uhnger/Nuen med Minus (DOGA)

MUSIKK:
Bendik Giske/Sofie B. Ringstad med Cracks Tour (Music Norway)

Programmets deltakere skal delta på kompetansehevende fagsamlinger ledet av norske og internasjonale eksperter. Deltakerne vil møtes til fire samlinger i løpet av høsten 2021 og våren 2022, og følge et løp der de skal innom temaer som presentasjonsteknikk, markedskunnskap, digitalisering, nye markeder og internasjonale lanseringer.

Programmet hadde søknadsfrist i september, og det kom inn 28 søknader fra de ulike kunstfeltene. Av disse ble sju prosjekter, ett fra hver disiplin, valgt ut av en internasjonal jury med medlemmer fra alle feltene.

Den internasjonale juryen bestod av:
Walter Heun, Artistic & Executive Director, Joint Adventures, Tyskland
Nanna Hjortenberg, Direktør, CHART Art Fair, Danmark
Alex Gilbert, Associate Director, Friedman Benda, USA
Nicole James, Founder of The James Literary Agent, USA
Klara Nilsson Grunning, Film Commissioner NFI, Sverige
Hanna Nova Beatrice, Sjefredaktør The New Era, Sverige
Maurice Jones, Kurator, MUTEK, Canada


Nettverket Norwegian Arts Abroad består av Performing Arts Hub Norway (PAHN), Office for Contemporary Arts (OCA), Norsk Filminstitutt (NFI), Norwegian Crafts, Music Norway, Design og arkitektur Norge (DOGA) og NORLA.