Gullruten 2022: Påmeldingen er åpen

Gullruten og Gullrutens Fagpris er åpen for norskproduserte program publisert på TV og/eller nett i perioden fra og med 22. mars 2021, til og med 21. mars 2022. Påmeldingen er åpen til og med 15. februar*

Redaksjonen, 15.11.2021

620x380 Gullruten

*Program/episoder som blir ferdigstilt etter at påmeldingsfristen utløper 15. februar, kan etter skriftlig avtale med prosjektleder ettersende bidraget. Dette forutsetter at premieren av programmet er før 21. mars 2022.

Påmeldingsskjema må være sendt inn før fristen for påmelding utgår selv om bidraget blir ettersendt.

**LIVE-sendinger som blir sendt på TV og/eller nett etter at påmeldingsfristen utløper, kan etter skriftlig avtale med prosjektleder ettersende bidraget.

Dette forutsetter at påmeldingsskjema er sendt inn før fristen for påmelding utgår.

Info og skjemaer på gullruten.no

27. april: Fagprisen 2022 / 7. mai: Gullruten 2022