Nytt pilotprogram for serieskapere: European Writers Club

European Writers Club (EWC) er et pilotprogram som har som mål å legge til rette for samarbeid og et unikt europeisk nettverk mellom serieskapere, forfattere, kringkastere og produsenter av tv-serier.

Redaksjonen, 12.08.2022

Logo EWC

Programmet er støttet av EU, de nordiske dramatikerforbundene, samt en rekke andre sentrale aktører. Dramatikerforbundet deltar som partner i programmet, og inviterer nå alle serieforfattere til å søke om deltagelse.

Invitasjonen finner du her >>
Søknadsfrist er forlenget fra 12. - 23. august 2022.

I invitasjonen finner du mer informasjon om programmet og hvordan du søker. Deltagere i programmet får betalt og reisekostnader dekkes.

Pilotprosjektet sentreres rundt to sesjoner:

Boosting Ideas (København, oktober 2022 og Tallinn, desember 2022)

Boosting Concepts (Våren 2023)
Utvalgte deltakere vil i løpet av de første samlingene utveksle erfaringer og arbeidsmetoder, og utvikle konsepter som danner grunnlaget for deltakelse i de siste samlingene.

"EWC er et ambisiøst og grundig gjennomtenkt prosjekt som kan minske noen av begrensningene som følger med å være et lite, nasjonalt produksjonsmiljø. Jeg tror EWC vil bli en viktig arena for utveksling av erfaringer, kompetanse og nettverk for nordiske og europeiske serieskapere og -forfattere." (Øyvind Stålen)

For mer informasjon om European Writers Club se https://www.europeanwriters.club/