Kunstnernettverket på Arendalsuka

Ikke gå glipp av torsdagens arrangementer i regi av Kunstnernettverket, først politisk debatt: "Sterkere tilbake! Hvordan styrke kunstens posisjon og kunstnernes virke", så fest!

Redaksjonen, 11.08.2022

KN Arendal2022 final

Sterkere tilbake! Hvordan styrke kunstens posisjon og kunstnernes virke

Tid: kl. 12:00 - 13:30
Sted: Bakgården

Kunstnernettverket inviterer politikerne til dialog om hva man kan gjøre for å komme sterkere tilbake, og hvordan best utnytte kunsten og kulturens kraft og potensiale.

Medvirkende:

Elisabeth Sjaastad, Moderator, Norsk Filmforbund/Kunstnernettverket
Tage Pettersen, H, Første nestleder Familie- og kulturkomiteen
Odin A. Bohmann, AP, Statssekretær KUD
Kathy Lie, SV, medlem Familie- og kulturkomiteen
Åslaug Sem-Jacobsen, SP, Andre nestleder Familie- og kulturkomiteen
Grunde Almeland, V, Leder Familie-og Kulturkomiteen

Kunstnerisk innslag:

"Hyl i hælen" er et utforskende performativt møte mellom samisk og maya kultur.
Medvirkende:
Carlos David Catun Quintana /Gato
Sara Marielle Gaup Beaska
Risten Anine Gau
https://riddu.no/nb/program/hyl-i-haelen
https://safemuse.org/.../historias-nominated-to.../

Kulturmeldingen vektla hvordan kunst og kultur både kan danne, forme og styrke fellesskap og samfunnsstrukturen når offentligheten blir stadig mer oppdelt. Videre slo meldingen fast at kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft. Hvordan kan vi legge til rette for at kunsten og kulturens kraft i enda større grad kan få virke i samfunnet? Det ønsker Kunstnernettverket å vektlegge i denne samtalen. Et variert og rikt kunst og kulturliv er nært forbundet med kunstnerøkonomien og hvordan det legges til rette for kunstnerisk virke. Koronapandemien rammet kunst og kulturfeltet brutalt, og tydeliggjorde den fra før utsatte kunstnerøkonomien.

I Hurdalsplattformen er det nedfelt at regjeringen vil “Styrkje kunstnarøkonomien og leggje til rette for at kunstnarar og kulturarbeiderar får betre rettar og arbeidsmoglegheiter.”

Her finner du arrangementet på Facebook

Kunstnernettverket inviterer til fest!

Tid: 16:00 - 20:00
Sted: Munkehaugen Scene

Kunstnernettverket inviterer til fest etter vår politisk debatt på Arendalsuka! Arrangementet er åpent for alle. Det blir servert lett mat og drikke.

Klubbscenen bar 1. etg.

Her finner du arrangementet på Facebook

Kunstnernettverket samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Samlet har disse forbundene over 30 000 medlemmer. Nettverket er et forum for landets kunstnerorganisasjoner, og et sted hvor organisasjonene kan søke alliansepartnere i ulike saker. Kunstnernettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med spesiell vekt på kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett.