Ny teateravtale!

Det er med stor glede vi kan meddele at rammeavtalen med Spekter endelig er landet.

Astrid Storrusten, 01.06.2022

Forhandlingsutvalget Teateravtalen

Forhandlingsutvalget på signeringstidspunktet. (Øverst f.v.) Arne Lygre, Kaja von Hedenberg, Monica Boracco, Ellisiv Lindkvist og Astrid H. Storrusten. (Foto: Dramatikerforbundet)

Dramatikerforbundet har etter flere års forhandlinger inngått en ny rammeavtale med institusjonsteatrene.

Vi er stolte over å kunne si at rammeavtalen innebærer en betydelig økning i vederlaget for både nye verk og gjenoppsetninger. Det nye vederlaget for helaftens verk er nå minimum kr. 405 000,-.

Dette innebærer en økning på omtrent 45 % fra den tidligere avtalen med NTO!

For gjenoppsetninger betales 50 % av vederlaget, altså minimum kr 202 500,-.

Nytt er også at avtalen regulerer betaling for samproduksjon, samt vilkårene som skal gjelde dersom dramatiker ønsker å inngå avtale om digital overføring av produksjonen.

Du finner avtalen her

Dramatikerforbundet har tidligere hatt avtale med Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO), men har de siste årene forhandlet med arbeidsgiverforeningen Spekter.

Rammeavtalen gjelder fra 1. mai 2022, og vederlaget justeres automatisk årlig etter konsumprisindeksen for kulturtjenester med virkning fra 1. januar hvert år.

Partene jobber nå med å utarbeide en tilhørende normalkontrakt.

Forhandlingsutvalget har bestått av tidligere forbundsleder Monica Boracco (leder), dramatiker Arne Lygre, generalsekretær Astrid Storrusten, jurist Kaja von Hedenberg og nåværende forbundsleder Ellisiv Lindkvist.

Dramatikerforbundet ønsker å takke alle som har bidratt i forhandlingsutvalget over flere år!

Mer om avtalen

Et helaftens verk er definert som verk som er 70 minutter eller lengre, for barneforestillinger 60 minutter eller lengre.

Teatrene får i den nye avtalen 3 års produksjonsrett og 3 års visningsrett. Ved urpremierer er visningsretten eksklusiv de første 6 månedene i Norge. Visningsretten kan forlenges mot betaling av tilleggsvederlag på 50 %.

Royalty på 13 % opprettholdes, og vederlaget er ansett som forskudd på royalty.

Avtalen regulerer også betalingen for kortere verk enn helaftens. For verk på 30-45 minutter betales 50 % av vederlaget, og for verk på 46-69 minutter 75 % av vederlaget (46-59 minutter for barneforestillinger).

Samproduksjon

Ved samproduksjon mellom to eller tre teatre skal teatrene i fellesskap betale et tilleggshonorar på 15 % av vederlaget per teater, altså 30 % påslag dersom det er tre teatre. For hvert samarbeidende teater utover tre, betales det ytterligere 10 % av vederlaget.

Digital overføring (direktestrømming og TVOD)

Helt nytt er at avtalen også regulerer vilkårene som skal gjelde dersom dramatiker og teater ønsker å inngå avtale om direktestrømming og/eller å gjøre forestillingen tilgjengelig for i en tidsbegrenset periode mot betaling (såkalt transactional on-demand, TVOD).

Dramatiker har krav på 16 % royalty av inntektene fra første krone.

Inntektene defineres som brutto inntekter fra billettsalget/salg av tilgang til forestillingen fratrukket eventuelt billettavgift og eventuelle skatter.