Ny Bokhylla-avtale

Kopinor og Nasjonalbiblioteket har inngått en ny og utvidet avtale om tilgjengeliggjøring av bøker på internett (Bokhylla-avtalen). Bokhylla.no er en nettjeneste som gir brukere med norske IP-adresser tilgang til alle bøker utgitt i Norge. Avtalen trer i kraft fra 1. januar 2024.

Redaksjonen, 01.11.2023

Logo Kopinor

Avtalen ble presentert på en pressekonferanse 13. Oktober:

Hovedpunkter fra avtalen:

  • Avtalen inkluderer fem nye årganger som betyr at den omfatter utgivelser til og med 2005
  • I tillegg til bøker omfatter avtalen lignende publikasjoner som ikke er forlagsutgitt materiale.
  • Det er lagt tydelige rammer for bruk av tjenesten, blant annet slik at tekstbasen ikke skal gjøres søkbar for eksterne søkemotorer.
  • Tekstbasen i Bokhylla skal heller ikke kunne benyttes til trening av kunstig intelligens.
  • Det skal ikke legges til rette for nedlasting, kopiering, utskrift eller annen offline-bruk av materialet.

I en ny formålsparagraf understrekes avtalens betydning for formidling av kulturarven.

Nasjonalbiblioteket skal betale 24,5 millioner kr per år. Vederlagsbeløpet indeksreguleres årlig. Der Kopinor har tilstrekkelig data fordeles vederlaget individuelt direkte til forfatterne og forlagene. Øvrig vederlag fordeles til medlemsorganisasjonene for videre fordeling.

Opphavere og utgivere kan reservere seg fra avtalen ved å trekke sine verk. Dette gjøres ved å kontakte Kopinor v/Julie Eng Grønlie på e-post jeg@kopinor.no