Lanserer nytt utviklingsprogram

Norsk Tipping, Talent Norge og Norsk filminstitutt lanserer UP 2.0, et utviklingsprogram for filmskapere med innvandrerbakgrunn, urfolk og nasjonale minoriteter og personer med funksjonsnedsettelse.

Redaksjonen, 22.05.2020

Film Illustration 620x380

UP 2.0 varer i halvannet år, og langsiktig mål er at minst 80 prosent av deltagerne produserer en film eller dramaserie innen tre år etter endt deltagelse i programmet.

- NFI arbeider for å inkludere nye stemmer og bryte vante mønstre, fordi vi mener det vil heve kvaliteten på, øke relevansen til, og styrke bærekraften i norsk film i fremtiden. Vi er glade for at vi sammen med Talent Norge og Norsk Tipping nå kan presentere UP 2.0. Dette programmet vil hjelpe oss å endre underrepresentasjon, først og fremst i skaperleddet, og bidra til bedre rekruttering av underrepresenterte talenter i den norske filmbransjen, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt i en pressemelding.

Økt representasjon

I 2019 lanserte Norsk filminstitutt sin handlingsplan for inkludering og representativitet i norsk film og filmkultur. Ett av tiltakene i handlingsplanen var et utviklingsprogram for filmskapere som tilhører underrepresenterte grupper i norsk film.

- Det er spesielt gledelig og spesielt viktig at vi sammen med Norsk Tipping og Norsk filminstitutt lanserer utviklingsprogrammet UP 2.0 akkurat nå. Vi står midt i en alvorlig krise for norsk kulturbransje, og det er viktig at arbeidet med like muligheter for alle fortsetter. Vi er sikre på at UP 2.0 vil bidra til større mangfold og bredere rekruttering av talenter i norsk filmbransje, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.

UP 2.0 programmet strekker seg over halvannet år, og har plass til inntil tolv filmskapere som jobber innen fiksjon eller dokumentar. Programmet retter seg mot regissører, manusforfattere og produsenter, og setter søkelys på den kreative prosessen og den individuelle utviklingen til filmskaperne.

Søknaden sendes til post@nfi.no. Søknadsfrist 5. Juni

Inntakspanel:

Disse skal være med å velge hvem som får delta i UP 2.0:
Dokumentarfilmkonsulent, NFI: Eirin Gjørv
Talentrådgiver, NFI: Hanne Myren
Styrerepresentant Talent Norge/adm.dir og produsent i Nordisk Film Production AS: Sveinung Golimo

Ansvarlig for koordinering av inntakspanelets arbeid: Nedin Mutic, NFI

Ambisiøs målsetning

UP 2.0 inngår i en rekke satsinger der Talent Norge og Norsk Tipping arbeider aktivt for å sikre like muligheter for alle talenter i Talent Norges satsinger. Første program var UP 1.0, et utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere, der Talent Norge og Norsk Tipping sammen med Norsk filminstitutt jobbet for å bedre kjønnsbalansen innen norsk film.

Målsetningen var ambisiøs: Minst 80 prosent av deltakerne skulle lage film av lengre format innen tre år etter endt deltakelse. Men vi ser at vårt samarbeid fungerer. Kort tid etter at programmet ble avsluttet var vi allerede over 70 prosent.

Like muligheter er helt sentralt for Norsk Tipping og sammen med Talent Norge arbeider de systematisk og med tydelig formulerte målsettinger. Norsk Tipping har store forventninger til resultatene av UP 2.0 fremover.

- De fantastiske resultatene fra den første UP-satsingen har jo ikke gjort forventningene lavere. Vi er imponert over den systematiske tilnærmingen NFI og Talent Norge har til arbeidet med å nå disse målene, og er trygge på at dette er et partnerskap som gir resultater på et område som er viktig for alle parter, sier Åsne Havnelid, administrerende direktør i Norsk Tipping.

Les mer på nfi.no

Kontakt Norsk Tipping
Ingvild Skyberg
Tlf: 952 16 333
Epost: Ingvild.skyberg@norsk-tipping.no

Kontakt Talent Norge
Rachel Hjorth-Jenssen
Tlf: 481 70 124
Epost: rachel@talentnorge.no

Kontakt Norsk filminstitutt
Nedin Mutic
Tlf: 995 38 485
Epost: nedin.muti@nfi.no