Fullt gjennomslag for kunstnerstipend!

Regjeringen legger frem en ny stipendordning på 100 millioner kroner. Hensikten er å hjelpe de kunstnerne som sliter økonomisk og har falt utenfor de andre ordningene.

Redaksjonen, 29.05.2020

KUD KN

Kulturminister Abid Raja og Kunstnernettverket ved Jørgen Karlstrøm, Knut Alfsen, Hans Ole Rian, Monica Boracco og Hanne Øverland

– For når vi er over på den andre siden av krisen så må kunstnerne ha noe å vise frem til publikum, sier kulturminister Abid Raja.

Han mener det er viktig at det som lages nå av musikk, bøker og annen kunst, er av så god kvalitet at publikum vil betale for det. Det skal stipendiene bidra til.

– Stipendene går til skapende og utøvende kunstnere, vi tror det vil være til god hjelp, sier kulturminister Abid Raja.

– Fantastisk nyhet! Her viser Raja at han har forstått alvoret, og ikke minst strekker han en hånd ut til alle landets kunstnere med å gi mulighet for en ny stipendrunde i 2020, sier forbundsleder Monica Boracco. Vi spilte dette inn i møte og i brev mandag denne uken! Snakk om lynrask reaksjon fra ministeren!

Over 300 får stipend

Kulturdepartementet regner med å gi stipend til over 300 kunstnere. Hver enkelt kan få opptil 200.000 kroner. Kulturministeren sier at de vil følge med på hvordan ordningene virker.

– Hvis det ikke treffer godt nok skal vi være på tilbudssiden med å gjøre fortløpende justeringer, sier Abid Raja.

– Nå må vi være like raske som Raja og få på plass det praktiske rundt dette. Stipendkomitéen har vi jo valg på årsmøtet i mars. De bør vente en telefon fra oss innen kort tid, varsler Boracco.