Lang vei til målet

Jon Fosse utnevnt til æresdoktor av Janáček Academy of Performing Arts (JAMU) i Brno, Tsjekkia.

Redaksjonen, 26.10.2021

JAMUs rektor Peter Oslzlý sammen med Jon Fosse

Fra seremonien: JAMUs rektor Peter Oslzlý og Jon Fosse (Foto: Radek Miča)

Av: Karolína Stehlíková og Hana Kendíková

En ung regissør som snart skulle avslutte sine studier ved Teaterfakultetet i Brno, Tsjekkias nest største by, så seg i 2000 rundt etter en passende tekst som han kunne iscenesette for å bli lagt merke til. Samme år oversatte ei av venninnene hans fra Det filosofiske fakultet et skuespill av en norsk dramatiker, hvis stjerne hadde begynt å skinne sterkt utenfor Skandinavia takket være iscenesettelser av hans verk på flere tyske teatre. Hovedteateret i Brno disponerte en sjarmerende kammerscene som kun hadde vært brukt til oppsetninger av eventyr for barn. Etter litt parlamentering, endte det med at et lite team med nylig uteksaminerte studenter fra Janáček Academy of Performing Arts (JAMU) begynte å øve på oppsetningen av Nokon kjem til å komme. Scenografen designet en enkel scene av lyse lekter og grå kostymer (det eneste fargeelementet var ei grønn ølflaske). Skuespillertrioen begynte å slite med en tekst full av gjentakelser og pauser. Regissøren ledet utøverne mot et stilisert uttrykk som på en sensitiv måte understreket stykkets tema – usikkerhet i et partnerskap. Jon Fosses tsjekkiske premiere ble en suksess, både hos publikum og kritikere. Samtidig ble den til et av de første kapitlene i den profesjonelle biografien til regissøren, dramaturgen, scenografen, komponisten av scenemusikken og alle tre skuespillerne. Dessuten fikk oversetteren et år senere anledning til å utgi en bok med oversettelsene av Fosses andre skuespill. Oppsetningen som senere åpnet døren til en rekke nye muligheter, blir den dag i dag husket med glede av alle deltakerne. Jon Fosses dramatikk ble altså i 2001 ført inn på scenen i nok et europeisk land og fikk ganske godt fotfeste der. Senere fikk vi oversettelsene av hans romaner Melancholia I og Melancholia II, novellen Morgon og kveld, trilogien Andvake, Olavs draumar og Kveldsvævd, og noen essays, fortellinger og dikt.

I 2019 bestemte et annet team av daværende studenter fra det samme akademiet seg for å arrangere en minifestival med scenelesning av Fosses verk. Gjennomføringen av det sjenerøst planlagte arrangementet ble dessverre hindret av covid-19-pandemien. Studentene hadde imidlertid diskutert sin intensjon med dekanen ved Teaterfakultetet. Etter å ha blitt kjent med Jon Fosses verk, forstod han at dramatikeren hadde vært en gjenganger på tsjekkiske scener i tjue år og at hans tekster har vært viktige for både tidligere og aktuelle studenter ved hans fakultet. Da gikk det opp for ham at han kunne foreslå Jon Fosse som æresdoktor.

Přísaha Fosse K800

Jon Fosse utnevnes til Doctor Artis Dramaticae Honoris Causa
av Janáčeks kunstakademi (Foto: Radek Miča)

Doeden I Teben

Studenter ved akademiet fremfører et fragment av Jon Fosses tekst
Døden i Teben
(Foto: Radek Miča)

11

Nokon kjem til å komme, Nasjonalteatret i Brno (2001). Instruktør: Tomáš Svoboda. (Foto Jana Hallová)

Til Janáček-akademiets store glede, takket Jon Fosse ja både til kandidaturet og til personlig oppmøte ved seremonien. Men pandemien slo til igjen og seremonien måtte bli utsatt to ganger. Den 15. oktober 2021 kom endelig dagen da den mest spilte norske samtidsdramatikeren ble tildelt både Janáček Academy of Performing Arts høyeste utmerkelse JAMU-Gullmedalje, og et diplom med tittelen Doctor Artis Dramaticae Honoris Causa ved det samme akademiet.

„Eg er ein stor fan av Janáček sin musikk. Eg er vel kjend med blåsesekstetten hans, Ungdom, som me fekk høyre ein del av under seremonien,“ sa den nye æresdoktoren etter en timelang seremoni. I tillegg til to satser fra det nevnte verket til Janáček, fremførte akademiets studenter også et fragment av Jon Fosses tekst Døden i Teben, både på tsjekkisk og på norsk. Fragmentet fra forfatterens bearbeidelse av tre Sofokles’ tragedier ble dessuten kunstnerisk tegntolket av studentene fra akademiets program Drama Education for the Deaf. Hele den spesielle seremonien, inkludert den tsjekkiske og den norske nasjonalsangen, ble samtidig oversatt til tegnspråk. Dette konseptet var et stimulerende svar på det som Jon Fosse antydet i sin takketale under tittelen Taus tale, nemlig at kunst „er meir å likna med kommunion, at ein går inn i, vert eitt med, den større heilskap det gode kunstverket er, og derifrå skjønar så mykje meir enn det som kan seiast“.

Den sekstito år gamle Fosse innrømmet at han var i Brno for første gang. Han satte stor pris på å ha blitt tildelt JAMUs høyeste utmerkelse. Hans slovakiske kone Anna ble født i daværende Tsjekkoslovakia, og de to døtrene hans har et nært forhold til kulturen og historien til dette området. Han understrekte at han følte seg som sentraleuropeer, ikke bare fordi han var delvis forankret i denne regionen takket være ekteskapet. I profilintervjuet for litteraturtidsskriftet Host sa han at blant hans favoritt forfattere fins dessuten østerikkere Georg Trakl, Thomas Bernhard og Peter Handke.

Det var dekanen ved JAMUs Teaterfakultet Petr Francán som framførte Laudatio, eller begrunnelsen for æresdoktortittelen, for Jon Fosse under tittelen I øyeblikkets nåde. I sin tale vendte han oppmerksomheten mot det faktum at den dekorerte kunstneren, opprinnelig sosiolog, filosof og litteraturviter, har siden romandebuten Raudt, svart (1983) skapt usedvanlig verdifull litteratur som er blitt oversatt til mer enn førti språk og som består av over femti verk. For sitt litterære arbeid har Fosse blitt tildelt en rekke prestisjetunge priser. I sin hederstale understreket dekanen imidlertid, at hans fokus ikke var en enkel liste over priser og fakta fra livet til en kjent forfatter. Det var heller det at fem av et dusin oppsetninger av Fosses skuespill i Tsjekkia var direkte knyttet til JAMUs Teaterfakultet. Francán relativiserte dessuten den ofte publiserte frasen at Fosse er „den nye eller den andre Ibsen“. „Fosse er ingen Ibsen nummer to, Fosse er den første Fosse... Jon Fosse er heller ingen ny Ibsen, Jon Fosse er Fosse som permanent er på vei... “

Janáček Academy of Performing Arts har utdelt tittelen Doctor Honoris Causa siden 1993. Så langt har den blitt tildelt femten personligheter, for det meste verdenskjente kunstnere. Ved å akseptere skolens høyeste utmerkelse, har alle æresdoktorer bidratt til å synliggjøre sin personlighet i Tsjekkia og samtidig øke akademiets internasjonale prestisje. „Vi er overbevist om at den høyeste rangeringen vi kan tildele ved vår Alma Mater, med all rett tilhører Jon Fosse, “ sa rektor ved Janáček Academy of Performing Arts Petr Oslzlý som ledet seremonien. Jon Fosse har dermed bidratt til å øke antallet æresdoktorer ved JAMU – Rudolf Firkušný, Ludvík Kundera, Václav Havel, Jiří Suchý, Sir Charles Mackerras, Ivan Vyskočil, Zdeněk Mácal, Sir Tom Stoppard, Pierre Boulez, Emília Vášáryová, John Tyrrell, Milan Uhde, Vojtěch Jasný, Eugenio Barba og Vlasta Chramostová.

I høst er Jon Fosse midt i lanseringen av den siste delen av sitt nye storskalaprosjekt Septologi på det svenske bokmarkedet. De siste årene har han dessuten, etter en lang pause, vendt tilbake til å skrive skuespill. Lesere og publikum har igjen noe å se frem til.

Karolína Stehlíková har oversatt ni skuespill av Jon Fosse til tsjekkisk. Sammen med Hana Kendíková og to andre kolleger, driver hun det lille forlaget Elg som har som mål å fremme skandinavisk kultur og litteratur, særlig av det slaget som de store tsjekkiske forlagene ikke satser på. I 2008 utga forlaget antologien 3x3 som inneholder 9 skuespill av Jon Fosse, Lars Norén og Astrid Saalbach.

Trilogie