Fire teateridéeer får fødselshjelp

Det ble ikke bare én vinner men hele fire ideer som ble plukket ut da Riksteatret inviterte til RiksPitch i vår – En idékonkurranse for teaterforestillinger.

Redaksjonen, 03.11.2021

Riksteatret symbollogo side positiv

Nå gir de disse fire ideene et videre liv:


Hør`a av Amina Sewali er allerede plukket ut til prosjektutvikling, og Riksteatret ønsker å ta denne på turne sesongen 22/23. Riksteatret er langt på vei til at vi produseres denne i samarbeid med et regionteater

Per Hansen av Siri Broch Johansen og Mer enn melk og smør av Tonje Dreyer Sellevoll er også prosjekter Riksteatret vil jobbe videre med. Straks etter RiksPitch meldte flere andre teatersjefer sin interesse for disse prosjektene. Riksteatret avklarer nå løsninger hvor disse prosjektene får et utviklingsløp i et samarbeid mellom Riksteatret og to regionteatre.

Marah, Minecraft og meg av Frode Gjerløw og Håkon Dalsbø stiller i en egen klasse, ideen bygger på bruk av Minecraft i interaksjon med publikum. Dette inngår i grunntanken om bruk av digitale distribusjon og produksjon som flere teatre nå undersøker. Riksteatret har allerede deltatt i et forskningsprosjekt sammen med Kulturtanken om bruk av virtual reality og augmented reality. Teatret er i kontakt med flere miljøer rundt forskning på dette området og tar nå med seg Marah, Minecraft og meg inn i dette arbeidet.

RiksPitch ser med dette ut til å bli en suksess. Overraskende mange ideer kom inn. Det at de åpnet for alle teatrene til å overvære pitchene ga muligheter for aktørene til å vise seg for flere, og ga flere teatre muligheten til å grave i dette mangfoldet av ideer.

– RiksPitch gjentas i 2023. Intensjonen med RiksPitch er å nå underskogen av kunstnere og kreative mennesker vi vanligvis ikke hører fra, for å fange opp hva som rører seg av tanker, finne nye talenter og gode idéer, sier Knud Bjørne-Larssen, direktør i Riksteatret.