Norsk teater trenger insentivordninga

What are we fighting for? Hva forsvarer vi? Kultur er forsvar skriver direktøren på Det Norske Teatret Hans Antonsen, på scenekunst.no og forklarer hvorfor det er viktig å få på plass insentivordninga for ny norsk dramatikk nå.

Redaksjonen, 19.09.2022

Tid For Glede

Tid For Glede av Arne Lygre (Foto: Pernille Sandberg / Det Norske Teatret)

Insentivordninga er allerede nedfelt i Hurdalsplattformen og den trenger ikke koste mye. Sitat: "I dette store bildet, har nokre millionar til eller frå på eit norsk kulturbudsjett noko å seie? Absolutt. Framtida for ny norsk dramatikk blir avgjort i dette statsbudsjettet. Det står om eit beløp som ikkje treng vere større enn 10 millionar kroner. Nett no kuttar teater etter teater planar om å bestille nyskriven norsk dramatikk.

Ein ny bransjeavtale sikrar dramatikarane ein vesentleg og velfortent auke i honoraret. Dette rettar opp mykje av 20 års etterslep. Men vi som har forhandla for teatera og dramatikarane har tydelegvis gjort rekning utan vert: Løftet i Hurdalsplattformen om å innføre ei støtteordning for ny norsk dramatikk er utsett på ubestemt tid. Det er i alle fall signalet vi får frå Kulturdepartementet. Då blir prislappen på nye norske teaterstykke for høg for teatera, som allereie slit med økonomien etter konsekvent underfinansiering i alle år med Solberg-regjeringa."

Les Hans Antonsens debattinnlegg på scenekunst.no