Kritikerprisen til Tid for glede

Ensemblet bak teateroppsetningen av Tid for glede av Arne Lygre fikk Teaterkritikerprisen for 2020-2022.

Redaksjonen, 06.10.2022

Kritikerprisen2020 2022

Arne Lygre med ensemble og Mariken Laustad som delte ut prisen. (Foto: Ellisiv Lindkvist)

Mariken Laustad som delte ut prisen på vegne av Kritikerlaget holdt en veldig fin tale der hun blant annet sa:

«Det tilhører sjeldenhetene at absolutt alt klaffer på en teaterscene. Men vinneren av Kritikerprisen 2020–2022 har blitt beskrevet som en slikt sjeldent lykketreff. Tid for Glede er et forestillingsunivers som er bygget opp av modige, smarte og originale kontraster som gjensidig forsterker hverandre på overraskende vis.»

Om teksten sa hun: «Grunnmuren hele reisverket hviler på er selvsagt Arne Lygres poetiske, varme og nære tekst. I Tid for Glede flyter språket med en slags dansende, ubesværet letthet. Teksten treffer noe virkelig sant og ekte om det å være menneske.»

Og videre: «Tid for glede er en forestilling som bobler av synergi.»

Les hele talen her.

Arne Lygre holdt en takketale der han takket regissøren, skuespillerne og hele det kunstneriske teamet. Han la også vekt på at det å bli vist tilliten ved å få skrive for hovedscenen opplevdes inspirerende. Til slutt takket han også regjeringen og kulturministeren for den kommende insentivordningen, som han karakteriserte som en liten juvel i Hurdalsplattformen.

Selv om insentivordningen ikke står på budsjettet for 2023, er vi et helt felt som allerede nå har forventinger om at den kommer på budsjettet for 2024.