Endelig kompensasjon til dramatikerne!

Regjeringen bevilger 8,5 millioner kroner til kompensasjon for dramatikeres inntektstap under pandemien.

Redaksjonen, 29.06.2021

Slåttekar i himmelen

Fra Det Norske Teatrets oppsetning av Slåttekar i himmelen av Edvard Hoem. En av forstillingene som har lidd stort under avlysninger. Foto: Det Norske Teatret

Dette er en stor dag for oss. Dramatikerne falt mellom alle stoler i de eksisterende ordninger, nå har vi endelig fått vår egen, sier forbundsleder Monica Boracco.

Kulturdepartementet skriver i sin pressemelding i dag:

– Dramatikerforbundet vil motta tilskuddet og etablere en tilskuddsordning som skal kompensere for tapte inntekter fra avlyste forestillinger

-Dramatikeres inntekter er royalties fra billettsalg fra forestillinger som settes opp, og vi ser at smitteverntiltakene har rammet dem hardt. Disse midlene skal brukes til å kompensere for inntektstapet under pandemien, sier kulturminister Abid Raja.

Kompensasjonen knyttes til konkrete avlysninger, ikke utsettelser, av planlagte forestillinger og beregnes ut fra antall publikummere og avtalefestet royaltysats.

Dramatikere leverer teksten som danner grunnlaget for forestillinger. Det tar i gjennomsnitt ett år å skrive et teaterstykke. Deres inntekt er fra royalties på billettsalg. Inntektsmuligheten avhenger med andre ord av hvilken scene stykket framføres på og hvor mange ganger forestillingen vises. Med avlyste forestillinger mister dramatikerne inntekten.

– Med dette hjelper regjeringen nok en yrkesgruppe i kulturlivet som har inntektstap som følge av pandemien, sier kulturminister Abid Raja.

Summen på innrapporterte tap til Dramatikerforbundet som direkte følge av avlyste forestillinger er litt i underkant av 12 millioner kroner siden mars 2020. Tilskuddet på 8,5 millioner kroner til Dramatikerforbundet er et engangstilskudd og dekker inntil 70 prosent av det estimerte inntektstapet dramatikere har hatt under pandemien.