Dramatisk SoFa på Vårscenefest

3. mai tar Dramatikerforbundet Dramatisk SoFa til Nord-Norge og Tromsø under Vårscenefest.

Redaksjonen, 24.04.2024

Dramatisk Sofa 3 mai sh

I panelet: Juho-Sire/Siri Broch Johansen (foto: Rob South), Sigbjørn Skåden (foto: Tanya Busse), Ida Løken Valkeapää (foto: Marius Fiskum) og Tale Næss, ordstyrer (foto: Trond Peter Stamsø Munch)

Nord-Norge har alltid vært etnisk mangfoldig, og den norske befolkninga har vært i mindretall helt til bare for et par hundre år siden. Den samiske urbefolkninga har blitt gradvis marginalisert, særlig ved kysten. Nord-Norge er også en periferi, en utkant, sett fra hovedstaden. Det er langt og dyrt å reise til maktas sentrum, det er også store avstander innad i Nord-Norge. Er det annerledes å lage scenekunst i det flerspråklige Nord-Norge? Hva gjør det med kunsten å bo utenfor maktas sentrum? Lager man annen type teater? Er man en underdog som ikke blir anerkjent nasjonalt før man også har suksess i Oslo?

Vi inviterer til en samtale med tre kunstnere som skriver for scenen på ulike måter. Vi håper samtalen bringer disse problemstillingene fram i lyset, og peker på hvordan vi som fagforbund kan romme ulike stemmer og erfaringer.

Sted: Giisa, Rådstua, Tromsø
Tid: 3. mai kl. 16.00

Juho-Sire/Siri Broch Johansen

Juho-Sire jobber tospråklig nordsamisk – norsk. Temaene hun befatter seg med handler ofte om makt og asymmetri. Hun er opptatt av å avkle oppfatninger om hva som er “naturlig”. Hun er opptatt av geografi og med å studere det faktum at akkurat samer er en folkegruppe som ikke har noen nasjonalstat i ryggen noe sted i verden. Hun skriver mest dramatikk, og har blant annet gitt ut sceneteksten Sabmie Ovttastuvvon Siiddat – SOS, som et samlesningsprosjekt som skal bidra til å dekolonisere scenerommet.

Juho-Sires forrige premiere var i Tromsø, på HT sist september, da stykket Sálva/Håndtak ble vist for fem fulle hus. Teksten ble nominert til Ibsenprisen. Hennes neste premiere er Per Hansen - en trofast mann oskkáldas almmái, som settes opp på Riksteatret til høsten. Juho-Sire er medlem i Kulturrådet og er leder av faglig utvalg for teater.

Sigbjørn Skåden

Sigbjørn Skåden (f. 1976) er en samisk forfatter fra Láŋtdievvá/Planterhaugen i Sør-Troms. Han har både samisk og norsk som skrivespråk og debuterte i 2004 med diktsamlinga Skuovvadeddjiid gonagas (Skomakernes konge). Siden debuten har han skrevet ytterligere ei diktsamling, ei barnebok og tre romaner, i tillegg til å ha skrevet et stort antall tekster for scene og tverrkunstneriske prosjekter.

Skåden har blant annet vært utnevnt til Årets unge artist på Riddu Riđđu, har vært prologforfatter for Festspillene i Nord-Norge og har vært profilforfatter for det europeiske poesinettverket Versopolis. For bøkene har har vært nominert til Nordisk Råds litteraturpris, P2-lytternes romanpris og har mottatt Havmannprisen for årets beste bok av en nordnorsk forfatter. Han har en mastergrad i britisk litteratur fra University of York og hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra Univeritetet i Tromsø. Hans seneste bok er romanen Fugl fra 2019.

Ida Løken Valkeapää

Ida Løken Valkeapää (f 1974) er oppvokst i Oslo og utdannet skuespiller. Hun var med å grunnlegge den feministiske, nordiske teatergruppa Subfrau i 2001, som produserte sju forestillinger frem til 2011 som alle handlet om kjønn og makt. Hun har jobbet som frilans skuespiller i Finland, Sverige og Norge. Hun har jobbet ved Nordland Teater, Åarjelhsaemien Teatere, Hålogaland Teater, Norrbottensteatern, Sámi Našunálateáhter Beaivváš og Tornionlaaksonteatteri - og har sittet i kunstnerisk råd for Kvääniteatteri. I 2015 flyttet hun til Tromsø og er nå styreleder i Vårscenefest.

Ida lager egne forestillinger i en sjanger hun beskriver som «fortellerkonsert», i samarbeid med musikere. Hennes seneste verk er HAÍRESIS - Til hvem gir du din sjel?, om trolldomsprosessene i Finnmark på 1600-tallet, det hadde nypremiere under Nordlysfestivalen i 2024. Ida mottok Skuespillerforbundets Frilanspris i 2022. I 2020-21 studerte hun samisk som fremmedspråk ved Universitetet i Tromsø.

Tale Næss

Tale Næss (1969) er dramatiker og dramaturg bosatt i Tromsø.
Næss har en særlig interesse for interdisiplinært arbeid. Hun har gitt ut en rekke bøker, både dramatikk, poesi og prosa.
Hun er engasjert som husdramatiker ved Dramatikkens Hus og jobber som prosjektleder for ArtLab, en serie scenekunstlaboratorier i regi av Davvi - Senter for scenekunst, i Tromsø.

Hun har hovedfag i filmvitenskap fra NTNU og en kunstnerisk doktorgrad i scenetekst fra Kunsthøgskolen i Oslo.

Dramatisk SOFA er en SOsial og FAglig arena der vi inviterer dramatikere og manusforfattere til sofaen for å prate om interessante prosjekter og temaer. Det er åpent for alle, enten du bare vil treffe kollegaer over et glass eller delta i samtalen som foregår på scenen.

I samarbeid med Vårscenefest.
Arrangementet er støttet av LOs kulturmidler.