Dramatisk Seminar! BA på en helg

1. mars åpner Dramatikkens hus dørene for et tre dagers seminar om tekst for scene.

Redaksjonen, 19.02.2024

Jesper Halle Liv Heloe DDS2

Talspersoner for Den Dramatiske Samtale: Jesper Halle og Liv Heløe.

Seminaret lages av DDS – hva i all verden betyr det?

Den Dramatiske Samtale er fem scenedramatikere som møtes med jevne mellomrom; Malmfrid Hovsveen Hallum, Marius Leknes Snekkevåg, Nelly Winterhalder, Jesper Halle og Liv Heløe. Gjengen har ikke noe definert mål, annet enn å være et forum for hverandre og det som opptar oss som dramatikere. Av og til inviterer vi gjester. Det hele er høyst uformelt og foregår på Schröder.

Men nå arrangerer dere seminar?

Ja! For et års tid siden inviterte vi Line Rosvoll til et møte. Blant mange temaer og tanker denne kvelden var ideen om en foredragsrekke viet dramatisk skriving. Vi tenkte den kunne hete Bachelor i dramatikk! Line tente umiddelbart og inviterte oss til et møte på Dramatikkens hus.

Siden har foredragsrekken blitt helgeseminar – vi har mottatt støtte fra Kulturrådet og Dramatikerforbundet og Dramatikkens hus stiller som vertskap. 1. mars braker det løs!

Det er altså dere som programmerer?

DDS programmerer – som betyr at det er et rent dramatikerinitiert seminar. Vi kan si det så enkelt som at vi lager seminaret vi selv har lyst til å gå på. Vi lager det fordi vi vil bli inspirert – vi vil fordype oss, få nye perspektiver og forhåpentligvis en felles plattform for videre faglig utveksling. Vi ønsker samtale om dramatisk skriving og vi ønsker at samtalen skal forgå på vår hjemmebane: Dramatikkens hus.

Hvem er seminaret myntet på?

Som sagt – vi lager seminaret vi selv vil gå på. Men foredragsholdere og samtaledeltagere er hentet blant scenografer, skuespillere, dramaturger, regissører – i tillegg til dramatikere. Vi vil også nevne at vi henter foredragsholdere fra både Danmark, Sverige og England. Så altså: seminaret er for alle som er interesserte i tekst og teater.

Hva mener dere med vedhenget i tittelen: «BA på en helg»?

Det er flere manusutdanninger i Norge med hovedfokus på film og TV-mediet. Det finnes ingen rendyrket BA i scenetekst. Vi mener dette er en mangel. En BA er en arena, ikke bare for utvikling av den enkelte student, men for hele feltets kunnskap og begrepsbruk, håndverk, tradisjon og historie. Seminaret er tenkt som inspirasjon og forhåpentligvis opplading til en BA.

Hva håper dere å få ut av seminaret?

At vi er oppløftet og føler oss rikere etterpå! At vi har fått høre noe vi ikke har hørt før. At vi har fått noe å tenke på. At vi er uenige. At vi har kjent oss synlige og ikke alene. Og at vi har lyst til å treffes igjen.

Velkommen til seminar!

Jesper Halle Liv Heloe DDS 3