Årsmøtet 2023: Nytt navn og nye medlemskriterier

Blant årets kanskje viktigste saker sto endringer i medlemskriteriene, et tema som gjentatte ganger har vært til diskusjon opp gjennom årene. Nå blir det enklere å bli medlem.

Redaksjonen, 21.04.2023

Aarsmoete SKRAM SALEN foto Karl Hoff

Stort oppmøte (Foto: Karl Hoff)

Det var en opplagt forsamling som møtte opp til årsmøte på Litteraturhuset lørdag formiddag 15. april. En del hadde møttes kvelden før, til Ferskingfredag for nye medlemmer, der det også var fullt hus og god stemning.

Årsmøteforsamlingen var godt representert mellom ulike fagfelt og det var en fin spredning i alder. Noen hadde ikke vært på årsmøtet på ti år, ble det sagt. Desto hyggeligere for den nye ledelsen som gjennomførte sitt første ordinære årsmøte og med en rekke viktige saker på agendaen.

Forbundsledelsen orienterte om de viktigste sakene og avtalesituasjonen. Blant de viktigste sakene var insentivordningen for ny norsk dramatikk, kartlegging av det frie feltet, rammeavtalen med Spekter for institusjonsteatrene, samt dialog med strømmetjenester, TV-kanaler og ikke minst de pågående forhandlingene om rammeavtale med Virke Produsentforeningen for dramaserier.

Blant årets kanskje viktigste saker sto endringer i medlemskriteriene, et tema som gjentatte ganger har vært til diskusjon opp gjennom årene. Nå blir det enklere å bli medlem.

Årsmøtet vedtok å åpne for de som arbeider aktivt som dramatikere og manusforfattere i den profesjonelle bransjen, både ved en utvidelse av hospitantmedlemskapet slik at erfaring kan tillegges vekt i tillegg til utdanning, samt ved å senke terskelen – eller antall minutter tilgjengeliggjort materiale – som kreves for ordinært medlemskap. Det kreves ikke lenger «ett helaftens» dramatisk verk, men er nå tilstrekkelig med ett dramatisk verk. For korte format under 30 minutter kreves to eller flere verk.

Ikke bare er medlemskriteriene endret, vi har også skiftet navn! Det høres kanskje dramatisk ut, men endringen er i tråd med praksis. Vi går nå vekk fra vårt formelle navn, Norske Dramatikeres Forbund (NDF), og er nå offisielt Dramatikerforbundet (DF), slik det står på hjemmesiden, facebook, bærenett og pennene våre.

Ferskingfredag1 Foto Ellisiv Lindkvist

Ferskingfredag (Foto: Ellisiv Lindkvist)

Ferskingfredag2 foto Ellisiv Lindkvist

Ferskingfredag (Foto: Ellisiv Lindkvist)

Aarsmoete2023 2 Foto Astrid Storrusten

Forbundsleder Ellisiv Lindkvist
(Foto: Astrid Storrusten)

Aarsmoete2023 3 Foto Astrid Storrusten

Nestleder Øyvind Stålen
(Foto: Astrid Storrusten)

Aarsmoete2023 ND Fs Solidaritetsstipend 2 Foto Karl Hoff

Ahmed Tobasi takker for solidaritetsstipendet
(Foto: Karl Hoff)

Aarsmoete Sven Henriksen Foto Karl Hoff

Sven Henriksen og Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen disktuerer FRI Kunst og ytringsfrihet (Foto: Karl Hoff)

Aarsmoete2023nestleder Foto Karl Hoff

Nestleder Øyvind Stålen (Foto: Karl Hoff)

Aarsmoete SKRAM 3 Foto Karl Hoff

Pausebilde 1 (Foto: Karl Hoff)

Aarsmoete2023 SKRAM Foto Karl Hoff

Pausebilde 2 (Foto: Karl Hoff)

Aarsmoete2023 Baren Foto Karl Hoff

Pausebilde 3 (Foto: Karl Hoff)

Aarsmoete Wergeland Foto Karl Hoff

Årsmøtemiddag! (Foto: Karl Hoff)

Husfrua Foto Torunn Eikanger

Terje Solli, husfrue (Foto: Torunn Eikanger)

Kristin Bjorn Ellisiv Lindkvist Foto Torunn Eikanger

Kristin Bjørn, gledesglassvinner og Ellisiv Lindkvist, overrekker (Foto: Torunn Eikanger)

Kjetil Indregard Foto Torunn Eikanger

Kjetil Indregard takker for maten (Foto: Torunn Eikanger)

Årsmøtet diskuterte også forbundets økonomi på bakgrunn av et forslag fra økonomiutvalget som ble satt ned for å se på handlingsregelen i lys av implementeringen av lov om kollektiv forvaltning. Ingen endringer ble gjort på nåværende tidspunkt, men styret arbeider videre med dette i året som kommer og ønsker å involvere medlemmene mest mulig.

Noe som skapte engasjement, var et resolusjonsforslag om at kunsten skal være fri med tilhørende presseoppslag i Aftenposten dagen før (les artikkelen her). Forslaget ble nedstemt, men medlemmene uttrykte stort ønske om å diskutere temaet videre og det ligger an til at dette blir tema på et medlemsmøte. Et annet forslag som skapte stor debatt var et benkeforslag om at forbundet skal uttale seg til utenriksministeren for å be om at hun skal bruke sin innflytelse for å få stoppet utleveringen av Julian Assange til USA og få satt ham fri. Forslaget gikk gjennom med 23 stemmer for, 21 stemmer mot og 20 avholdende.

En viktig del av årsmøtet er nye og avtroppende styremedlemmer, vi ønsker Bahareh Badavi og Rolf Kristian Larsen hjertelig velkommen inn i styret! Like hjertelig takker vi Nina Wester og Vegard Steiro Amundsen for lang og tro tjeneste, og gjentar det Vegard formidlet i sin tale på festen etterpå: Engasjer deg! Dramatikerforbundet er ikke dem, det er oss.