Amandakomitéens ærespris til Bente Erichsen!

Amandakomitéens ærespris deles i år ut til en person som har preget ikke bare filmbransjen, men også norsk kulturliv i over 40 år.

Redaksjonen, 14.08.2020

Bente Erichsen Foto Johannes Granseth

Bente Erichsen (Foto: Johannes Granseth)

Dette er en kvinne med en helt unik karriere. En kapasitet og en kraft som har utspilt seg grenseoverskridende i kulturlivet fra teater, museum, film hvor hun har ledet store institusjoner og selskaper.

Hun startet sin filmkarriere tidlig på 80-tallet og skulle i løpet av få år både skrive, regissere og ikke minst produsere en lang rekke spillefilmer, til sammen 15 filmer – flere av dem klassikere som «At dere tør», «Drømspel» og ikke minst «2 Hustruer-filmer». Filmene har vunnet både nasjonale og internasjonale priser.

Gjennom sitt engasjement i produsentforeningens og filminstituttets styre i en årrekke har hun vært med å forme norsk filmpolitikk slik vi kjenner den i dag. Og fremdeles er hun sentral i flere bransjestyrer.

Det var tidlig i karrieren hennes at hun så at norsk film trengte å feire seg selv og at en filmpris var det vi trengte for å synliggjøre norsk film. I déen om en norsk Oskar; Amanda ble født. Det er ingen tvil om at Amandaprisen har gitt sitt viktige bidrag til fremme av norsk filmkultur og vært medvirkende til å styrke stoltheten innen norsk filmbransje og hun skal ha mye av æren for at Amanda-prisen er blitt en viktig og høythengende pris. At hun også de senere år har tatt på seg jobben som juryleder for Amanda bekrefter bare at hun fortsatt jobber aktivt for prisen, filmfestivalen og for bransjen.

Bente Erichsen vil for den norske filmbransje for alltid være Amandas mor.

Gratulerer med æresprisen, Bente!