103 millioner i nye støttetiltak for kultur

Regjeringen fordeler 103 millioner kroner i støttetiltak til kultursektoren i forbindelse med covid-19. Pengene går til målrettede tiltak spisset mot spesifikke aktører innen feltet.

Redaksjonen, 08.12.2020

Illustration tender Flower

40 millioner kroner går til Norsk filminstitutt (NFI)

Pengene skal sikre omsetning og aktivitet i alle formater, og bidra til at innspillinger som var planlagt i utlandet kan flyttes hjem til Norge.

NFI opplyser på egne hjemmesider at de har viderutviklet og spisset tiltaket «Produksjon 2» som våren 2020 ble benyttet for å dekke koronarelaterte økte kostnader til produksjon av filmer og dramaserier. Ordningen skal sikre aktivitet og omsetning i alle formater i en hardt rammet bransje. Det vil si kortfilm, spillefilm, dokumentarfilm og dramaserier. Ordningen tar sikte på å sikre fullføringen av produksjoner som allerede har fått NFI-tilskudd til produksjon, men som på grunn av pandemien står i fare for ikke å kunne fullføres. Tiltaket vil sørge for at filmer realiseres og ferdiggjøres for sitt marked, enten det er på kino, TV, festivaler eller strømmetjenester. Det betyr at publikum får tilgang til nye norske filmer og serier i tiden fremover.

Norsk kulturfond styrkes med 40 millioner kroner

Norsk kulturfond dekker bredden av kunstfeltet, og har ordninger innen litteratur, musikk, scenekunst, visuell kunst og kulturvern, i tillegg til en rekke tverrgående ordninger.

19 millionar kroner øremerkes innkjøp av norsk kunst og kunsthåndverk

Pengene blir fordelt på 15 ulike kunstmuseer og skal gå til kjøp av samtidskunst, kunsthåndverk og design, fra galleri og visningssteder i Norge eller direkte fra kunstneren.

KORO styrkes med 4 millioner kroner

KOROS viktigste rolle er å bidra til å utvikle samtidskunsten i offentlige rom over hele landet og gi kunstnere oppdrag og inntekter.

Det var kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja som offentliggjorde fordelingen av den nye tiltakspakken for kulturfeltet på en pressekonferanse 8. desember.