Andre tilskudd

Dramatikerforbundet forvalter en rekke stipend, vederlag og tilskudd. De fleste av disse ordningene er åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer av forbundet. I oversikten under finner du informasjon om de ulike ordningene. Kulturrådet, fylkeskommuner, kommuner og andre fond kan også ha ordninger som er relevante for utvikling og produksjon av dramatikk.