TV-DISTRIBUSJONSVEDERLAG

Dramatikerforbundet fordeler hvert år vederlag til manusforfattere for distribusjon av filmer og dramaserier på lineær-tv.

Hva er tv-distribusjonsvederlag?

Tv-distribusjonsvederlaget er vederlag som betales til rettighetshaverne fra tv-distributører (Telenor, Telia, RiksTV osv.) for at de kan tilby filmer, serier og andre programmer i sine kanalpakker.

Det er forvaltningsorganisasjonen Norwaco som inngår avtaler med distributørene og som krever inn pengene på vegne av rettighetshaverne. Dramatikerforbundet mottar og fordeler vederlag til manusforfattere av filmer og dramaserier.

Vederlaget er delt opp i to hovedavtaler:

 • Fellesavtalen (NRK-kanalene og europeiske allmennkringkastere)
 • K-avtalen (kommersielle kanaler)

Distributørene betaler gjennom disse avtalene for rettighetene til å kunne sende programmene lineært (lineær-tv), samt noen andre tilleggstjenester som "start-forfra"-funksjonalitet mv.

Vederlaget gjelder vederlag fra Norwacos fordelingssektor TV-distribusjon. Sammen med tv-distribusjonsmidlene utbetaler Dramatikerforbundet også vederlag for sektorene Undervisning, Bibliotek og museer, og Offentlig visning av TV-innhold. Se mer på Norwacos hjemmesider (norwaco.no).

Hvordan fordeles tv-distribusjonsvederlaget?

Dramatikerforbundet mottar to vederlag: ett vederlag for Fellesavtalen og ett for K-avtalen. Disse utbetales hver for seg basert på sendelister fra hhv. NRK (Fellesavtalen) og de kommersielle kanalene (K-avtalen).

Fordelingen skjer i henhold til følgende prinsipper:

 • Fordelingsgrunnlaget
  Vederlagene fordeles til dramatiske verk i henhold til sendelister fra relevante kanaler under programtypen DRAMA. Vederlag fra Fellesavtalen fordeles til verk som er sendt på NRK-kanalene. Vederlag fra K-avtalen fordeles til verk som er sendt på de kommersielle kanalene.

  Vederlag fordeles kun til rettighetshavere/verk som ikke har overdratt eksklusiv forvaltning av manusrettigheter til Norsk Filmforbund eller andre forvaltningsorganisasjoner.
 • Fordeling mellom verk
  Det totale vederlaget fordeles basert på antall sekunder programmet er vist på TV, i henhold til fordelingsprinsippene vedtatt av Norwacos Ekspertgruppe om vektede sekunder: Sekunder multipliseres med en Sendetidsfaktor (SF) som tar hensyn til tidspunktet programmet er vist, hhv. Primetime (2,5), Natten (0,4), Dagtid (1,0).

  Dramatiseringer gir 50 % uttelling.

 • Fordeling mellom rettighetshaverne
  Vederlaget fordeles mellom rettighetshaverne iht den fordelingsnøkkelen som er registrert i Manusbanken. Manusforfatterne/arvingene (rettighetshaverne) står ansvarlig for å avtale fordelingsbrøken seg imellom, og registrere verket med riktig fordelingsnøkkel.

 • Fordeling av midler fra utlandet
  Frem til eget fordelingssystem for utenlandsmidler er etablert, fordeles utenlandsmidler i henhold til de norske sendelistene. Vederlag fra utlandet fordeles likt mellom vederlaget fra Fellesavtalen og vederlaget fra K-avtalen.

 • Fordeling av øvrige vederlagsmidler
  Vederlagsmidler fra sektorene Undervisning, Bibliotek og museer, og Offentlig vising av TV-innhold, fordeles etter samme prinsipper som TV-distribusjon, og fordeles forholdsmessig mellom Fellesavtalen (80 %) og K-avtalen (20 %).

Hvilke verk kvalifiserer?

Vederlaget fordeles basert på sendelister som vi mottar fra kanalene over alt som har gått på lineær-tv i det visningsåret vederlaget gjelder.

Dramatikerforbundet fordeler vederlag til filmer og serier som faller under kategorien DRAMA i sendelistene vi mottar fra Norwaco, og som er fiksjonsbasert.

Hvor mye kan jeg få utbetalt?

Hvor mye du får utbetalt avhenger av hvor mange sekunder verket ditt er vist på tv og når på døgnet det er vist: i primetime, på dagtid eller på natten. I tillegg avhenger utbetalingen av hvor stor den totale potten til fordeling er, hvor mange verk vederlaget skal fordeles på og hvor mange forfattere som har bidratt til manuskriptet.

Du kan lese fordelingsprinsippene under overskriften "Hvordan fordeles tv-distribusjonsvederlaget".

Hvordan får jeg vederlag?

Dramatikerforbundet innhenter sendelister fra kanalene, og matcher disse med registrerte verk i Manusbanken (dramatiker.no/manusbanken). For å motta vederlaget må du registrere en profil i Manusbanken og bekrefte nødvendige opplysninger før utbetaling. I Manusbanken kan du også finne en liste over verk som står på sendelistene, men som ikke er registrert med forfatter(e). Dersom du har bidratt som manusforfatter på noen av disse verkene kan du opprette verket i Manusbanken og motta tv-distribusjonsvederlag for det.

Fordelingsrunden skjer én gang i året, og Dramatikerforbundet sender ut informasjon når det er mulig å logge seg inn og kreve vederlag.