Styret og utvalg

Styret og utvalg velges av forbundets generalforsamling (årsmøtet). Det innkalles til årsmøte innen 30. april hvert år.