Solidaritetsstipend

Dramatikerforbundets solidaritetsstipend er på kr 50 000 og kan gå til organisasjoner, prosjekter eller enkeltpersoner som av politiske grunner ikke kan oppholde seg i sitt hjemland, evt. som oppholder seg i sitt hjemland, men under politisk vanskelige forhold. Stipendet tildeles av Dramatikerforbundets styre.

Solidaritetsstipendet 2023 er tildelt Ahemd Tobasi, kunstnerisk leder for teatret og teaterskolen The Freedom Theatre i flyktningeleiren i Jenin på Vestbredden. Ahmed Tobasi er en kunstner som oppholder seg i en krigssone, og arbeider som forfulgt kunstner på liv og død, og som likevel har valgt ordet framfor geværet. Det er Vibeke Harper og Marius Kolbenstvedt fra Motforestillinger som nominerte Tobasi til mottaker av Solidaritetsstipendet.