Solidaritetsstipend

Medlemmer av Dramatikerforbundet kan nå sende inn forslag til Solidaritetsstipendet.

Stipendet utlyses fra og med 2023, og er på kr 50 000 som kan gå til organisasjoner, prosjekter eller enkeltpersoner som av politiske grunner ikke kan oppholde seg i sitt hjemland, evt. som oppholder seg i sitt hjemland, men under politisk vanskelige forhold.

Frist for å sende inn forslag er 15. mars. Stipendmottaker og forslagstiller offentliggjøres på årsmøtet 15. april 2023.

Solidaritetsstipendet 2022 ble delt mellom Norske PENs utenlandsfond og Federation of Screenwriters in Europe som begge har videresendt pengene til ukrainske skribenter/manusforfattere.