Solidaritetsstipend

Medlemmer av Dramatikerforbundet kan nå sende inn forslag til Solidaritetsstipendet.

Stipendet utlyses fra og med 2020, og er på kr 50 000 som kan gå til organisasjoner, prosjekter eller enkeltpersoner som av politiske grunner ikke kan oppholde seg i sitt hjemland, evt. som oppholder seg i sitt hjemland, men under politisk vanskelige forhold.

Styret vedtok høsten 2019 å tildele stipendet 2020/2021 til Woman Playwrights’s International Conference som finner sted i Montreal, Canada 2021. Organisasjonens konferanser holdes normalt med 2-3 års mellomrom og har tidligere mottatt stipendet.

Forslagsstiller var Lene Therese Teigen.