Les dette før du søker

Hva er grunnstipend?

Grunnstipendet stammer fra bibliotekvederlaget, og er et av Dramatikerforbundets kulturpolitiske tiltak som skal stimulere til ny skapende virksomhet, nye prosjekter og utvikling av nye verk.

Bibliotekvederlaget er et årlig, kollektivt vederlag som betales av staten i henhold til Lov om bibliotekvederlag.

Hvem kan søke grunnstipend?

Stipendet kan søkes uavhengig av medlemskap i forbundet av dramatikere og manusforfattere som skriver på norsk og som har sitt hovedvirke i Norge.

Hvilke verk kvalifiserer til grunnstipend?

Stipendet søkes på bakgrunn av førstegangsoppføringer av profesjonelle verk (fiksjon) som er tilgjengeliggjort for offentligheten. Det kan ikke søkes stipend for verk oppført tidligere enn 1993.

Film, dramaserier, lyddrama, scenetekst, dataspill og dramatikk i bokform gir grunnlag for søknad.

Har du mottatt grunnstipend tidligere år, men ikke har nytt/nye verk kan du likevel søke. Da søker du basert på tidligere verk.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i grunnstipend?

Du kan søke basert på verk med premiere t.o.m. 31. desember året før.

Innvilget beløp baseres på en poengnøkkel. Uttelling pr. poeng vil variere. Stipendets årlige størrelse avhenger av antall kroner til fordeling på antall poeng. Det er vedtatt en maksgrense på totalt 600 poeng per individuelle utbetaling.

Hva er privatkopieringsvederlag?

Privatkopieringsvederlaget er en kompensasjon som finansieres over statsbudsjettet. Kompensasjonen betales individuelt til rettighetshavere hvis verk med sannsynlighet kan ha blitt utsatt for privatkopiering.

Privatkopieringsvederlaget skal kompensere for lovlig privatkopiering. Kompensasjon fra staten skjer dels individuelt og dels kollektivt (via Fond for lyd og bilde). Dramatikerforbundet administrerer den individuelle ordningen for dramatikere og manusforfattere. Ettersom vi ikke har informasjon om hvilke verk som har blitt privatkopiert, kan ikke midlene utbetales direkte. Ordningen er derfor en søkbar ordning der vederlaget utbetales basert på produksjonskriterier.

Hvem kan søke privatkopieringsvederlag?

Vederlaget kan søkes uavhengig av medlemskap i forbundet av dramatikere og manusforfattere som skriver på norsk og som har sitt hovedvirke i Norge, eller som bor og hovedsakelig virker i Norge og er statsborger av et EU/EØS-land.

Hvilke verk kvalifiserer til privatkopieringsvederlag?

Privatkopieringsvederlaget som du søker på i Manusbanken gjelder manus til audio- og audiovisuelle verk.

Vederlaget søkes på bakgrunn av oppføringer i Norge av profesjonelle verk (fiksjon, fakta og/eller underholdning) som er tilgjengeliggjort for offentligheten. Det kan ikke søkes vederlag for verk oppført tidligere enn 1993.

Film, dramaserier og lyddrama, samt manus til musikkvideo, dokumentar og underholdningsprogrammer gir grunnlag for søknad.

Har du mottatt grunnstipend tidligere år, men ikke har nytt/nye verk kan du likevel søke. Da søker du basert på tidligere verk.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i privatkopieringsvederlag?

Du kan søke basert på verk med premiere t.o.m. 31. desember året før.

Innvilget beløp baseres på en poengnøkkel. Uttelling pr. poeng vil variere, og utbetalt beløp avhenger av antall kroner til fordeling på antall poeng.


Hvordan søker jeg?

Søknad skjer via Manusbanken. Du søker på grunnstipend og privatkopieringsvederlag samtidig.

Søknadsfristen er 1. juni. Du må søke hvert år selv om du ikke har nye verk.

Søknadsportalen åpner ca. 1 måned før, men du kan alltid logge deg inn og legge til verk i verkslisten din. Husk da å logge deg inn igjen for å søke før fristen.