Les dette før du søker

Hva er grunnstipend?

Grunnstipendet stammer fra bibliotekvederlaget, og er et av Dramatikerforbundets kulturpolitiske tiltak som skal stimulere til ny skapende virksomhet, nye prosjekter og utvikling av nye verk. Bibliotekvederlaget er et årlig, kollektivt vederlag som betales av staten i henhold til Lov om bibliotekvederlag.

Hvem kan søke?

Stipendet kan søkes uavhengig av medlemskap i forbundet av dramatikere og manusforfattere som skriver på norsk og som har sitt hovedvirke i Norge.

Stipendet søkes på bakgrunn av førstegangsoppføringer av profesjonelle verk (fiksjon) som er tilgjengeliggjort for offentligheten.

Hvor mye kan jeg få utbetalt?

Du søker basert på verkene du har registrert i Manusbanken. Stipendet beregnes etterskuddsvis. Søknaden gjelder verk med premiere t.o.m. 31. desember året før. Har du ikke nytt/nye verk i foregående år må du likevel søke. Da søker du basert på tidligere verk. Det kan ikke søkes stipend for verk med premiere tidligere enn 1993.

Innvilget beløp baseres på følgende poengnøkkel som er vedtatt på Dramatikerforbundets årsmøte. Stipendets årlige størrelse avhenger av antall kroner til fordeling på antall poeng. Det er vedtatt en maksgrense på totalt 600 poeng per individuelle utbetaling.

Privatkopieringsvederlag

Hva er privatkopieringsvederlag?

Privatkopieringsvederlaget er en kompensasjon som finansieres over statsbudsjettet, som håndteres av forvaltningsorganisasjonen Norwaco. Privatkopieringsvederlaget som du søker på i Manusbanken gjelder manus til audio- og audiovisuelle verk. Kompensasjonen betales individuelt til rettighetshavere hvis verk med sannsynlighet kan ha blitt utsatt for privatkopiering.

Hvem kan søke?

Vederlaget kan søkes uavhengig av medlemskap i forbundet av dramatikere og manusforfattere som skriver på norsk og som har sitt hovedvirke i Norge, eller som bor og hovedsakelig virker i Norge og er statsborger av et EU/EØS-land.

Vederlaget søkes på bakgrunn av oppføringer i Norge av profesjonelle verk (fiksjon, fakta og/eller underholdning) som er tilgjengeliggjort for offentligheten. Film, dramaserier og lyddrama, samt manus til musikkvideo, dokumentar og underholdningsprogrammer gir grunnlag for søknad.

Hvor mye kan jeg få utbetalt?

Du søker basert på verkene du har registrert i Manusbanken. Vederlaget beregnes etterskuddsvis. Søknaden gjelder verk med premiere t.o.m. 31. desember året før. Har du ikke nytt/nye verk i foregående år må du likevel søke. Da søker du basert på tidligere verk. Det kan ikke søkes vederlag for verk med premiere tidligere enn 1993.

Utregning av poeng skjer på samme måte som for grunnstipend. Totalbeløp du får vil variere avhengig av antall kroner til fordeling på antall poeng.

Søknadsfrist er 1. juni. Du må søke hvert år selv om du ikke har nye verk.