Leder, juli

Denne uken kunne vi gå ut med den gledelige nyheten om en kompensasjonsordning for dramatikere som har tapt penger på korona-avlyste forestillinger.

Monica Boracco, 01.07.2021

Monica Boracco 2 Foto Kristin von Hirsch

Forbundsleder Monica Boracco (Foto: Kristin von Hirsch)

Vi er en smal yrkesgruppe bestående av noen få hundre personer. Da er det lett å bli oversett og overkjørt. Når vi nådde frem til slutt var det først og fremst fordi det er vanskelig å se bort fra tall og fakta. Medlemsundersøkelser gjennom pandemien ga oss viktig kunnskap om utviklingen og forholdene for dramatikere underveis. Den siste undersøkelsen der vi ba om å få tallfestet de tapene dere hadde rapportert om, ga oss det nødvendige underlaget for å formulere et konkret krav og forslag til ordning.

Kulturdepartementet skal ha honnør og takk for tilliten de utviser ved å la forbundet forvalte ordningen. Det skal vi gjøre på en god måte og vi kommer med en utlysning i begynnelsen av august når vi har mottatt det formelle tildelingsbrevet.

Det er flere som skal takkes i denne forbindelse. Freddy Øvstegård fra SV, som tok oss med i sine kommentarer til revidert budsjett. Julie Lødrup fra LO´s ledelse som også talte vår sak i departementet. Det betyr noe, når politikere og LO-familien viser at de står bak oss.

De to mest inngripende sakene dette arbeidsåret endte altså godt. Både bibliotekvederlagstvisten og kompensasjonsordningen landet der vi håpet. Og godt er det. For selv om mye tyder på at vi går tilbake til normalen over sommeren, kan det ta tid å komme dit vi var før mars 2020. Tør staten satse på kulturen og tør produsenter satse på nytt stoff? Tør publikum gå inn i en stappfull sal? Og ikke minst, tør kunstnerne skape og si hva de vil?

Det siste er aktualisert gjennom de siste ukenes lett absurde og oppblåste feide rundt Ytringsfrihetskommisjonen. For en som har relativt god innsikt i saken, er det tiltagende sprøtt å lese alt fra kommentarer i store aviser til innlegg i SoMe om kunstnerorganisasjonenes nærmest moralske og intellektuelle falitt i våre holdninger til Ytringsfrihet. Det vi faktisk har gjort er å skrive under på en støtteerklæring til Norske Danskunstneres arbeid med å avdekke og belyse trakassering av sine medlemmer. Brevet fra Kunstnerorganisasjonene har ført til en imponerende flom av fantasifulle utbrudd om identitetspolitikk og no-platforming, samt beskydninger om boikott av kommisjonen. I den virkelige verden har alle organisasjonene allerede avholdt sine møter med kommisjonen, og har ikke blitt invitert til noen flere møter etter det. Tvert imot, så har Kunstnernettverket, der jeg er AU-leder i år, bedt Ytringsfrihetskommisjonen om et møte under Arendalsuka i august. Den invitasjonen har de svart positivt på, og vi ser frem til en god samtale og en statusrapport over sommeren.

Noe interessant som har kommet ut av denne avsporede debatten er flere interessante ordskifter om hva ytringsfrihet egentlig innebærer. På det første fagseminaret jeg var ansvarlig for som forbundsleder, stilte jeg spørsmål ved hvordan det står til med den kunstneriske ytringsfriheten. Det vil være en fin avrunding på min tid som leder å arrangere et tilsvarende seminar, men kanskje slå døren enda videre opp og snakke om ytringsfrihet i et større perspektiv.

God sommer, alle sammen!

Monica Boracco
Forbundsleder