Kjære alle sammen,

I høst har vi utbetalt ca 8 millioner kroner gjennom vår kompensasjonsordning for tapte inntekter. Vi håpet selvfølgelig at dette skulle være en anstendig avrunding av en ganske mørk tid for mange, men her er vi igjen. Jeg vil forsikre dere om at vi gjør alt vi kan for å få en videreføring av dette for alle dere som nå har tapte inntekter som følge av avlyste forestillinger før -og kanskje også etter jul.

Monica Boracco, 22.12.2021

Monica Boracco Foto Kristin von Hirsch 700px

Forbundsleder Monica Boracco (Foto: Kristin von Hirsch)

Midt i koronamaren, er det heldigvis mye lys også. Det er høy aktivitet i bransjene våre og forfattere kan tross alt skrive selv om det blir nedstengninger. Vi har fått en ny regjering som vil øke kulturbudsjettene betraktelig, og vi har en kulturminister som inviterte kunstnerorganisasjonene til møte som det første hun gjorde. Insentivordningen for ny norsk dramatikk som vi har lobbet for i årevis er nedfelt i Hurdalsplattformen, og hun har lovet oss en kunstnerøkonomireform som skal involvere flere departementers arbeidsområder. Veldig lovende!


I forbundet har vi holdt et høyt tempo både i styret og administrasjonen denne høsten. Vi har blant annet hatt to store digitaliseringsprosjekter gående, utredninger og konsekvensanalyse av ny lov om kollektiv forvaltning, utredning av nytt solidaritetsfond, strategiarbeid, mm. Vi har også hatt to viktige parallelle forhandlinger gående, hvor vi nærmer oss mål med den ene, og ser et klart og tydelig lys i tunellen på den andre.

Mange tillitsvalgte har også vært i full sving i alle våre utvalg og komiteer, og ikke minst har valgkomiteen hatt en ekstra stor jobb for å finne en ny forbundsleder. Jeg vil gjerne takke alle dere tillitsvalgte for den viktige jobben dere gjør for forbundet og kollegene deres. Tusen takk! Også en stor takk til Eli, Kaja, Torunn og Astrid i administrasjonen som står på med et fantastisk stort engasjement.

Husk at forbundet er til for deg og at vi er her for deg. Gjør deg kjent med det vi har å tilby, og ikke nøl med å kontakte oss.

God jul!
Monica Boracco
Forbundsleder