Filmfeltet er en av årets store budsjettvinnere

Sjeldent har vel kulturfeltet fått jekket ned budsjettforventningene så grundig som i år.

Leder og nestleder, 14.10.2022

Dobbeltportrett Foto Kristin Von Hirsch

Forbundsleder Ellisiv Lindkvist og nestleder Øyvind Stålen (Foto: Kristin von Hirsch)

- Årets budsjettvinnere er de som ikke får kutt, lød det fra Kulturdepartementet for noen uker siden. Det førte til et kulturfelt som holdt pusten i frykt og som i går endelig kunne puste lettet ut fordi det tross alt blir business as usual for de fleste. Riktignok er ca. 3% økning til de fleste tiltakene sannsynligvis ikke nok til å hode tritt med inflasjonen. Det bør kompenseres.

Politikk er prioriteringer, og denne gangen nådde ikke kulturen opp mot strømstøtte og dyrtid.

Det ble ingen insentivordning for ny norsk dramatikk som lovet. Vi forstår at det i et stramt budsjett ikke er rom for nye tiltak, men vi kommer ikke fra at det er en alvorlig situasjon for oss. Allerede høsten 2019 frontet Trettebergstuen og Øvstegård et initiativ om å få en slik ordning, og da dette ble nedfelt i Hurdalsplattformen, tok vi og teatrene høyde for at så ville skje. Forhandlingsrommet endret seg totalt mellom partene, og vi fikk for første gang på mange år en god og moderne avtale som reflekterer dagens situasjon.

Når ordningen nå er satt på vent på ubestemt tid, skaper det uro og usikkerhet. Det er det siste som trengs for en allerede sårbar kunstnergruppe. Når vi samtidig vet at teatrene får en realnedgang i inntektene grunnet lavt påslag for lønns- og prisvekst, blir det ekstra bekymringsfullt.

For filmfeltet derimot, var det tid for glede i går. 20 friske millioner til Filmfondet gjør dette feltet til årets budsjettvinner. I budsjettforslaget, trekkes ekstrabevilgningen til Filmfondet frem som en av åtte hovedprioriteringer og i begrunnelsen står det at regjeringen vil fremme mangfold og talentutvikling innen film og dataspill. 5 millioner øremerkes spill.

Med gårsdagens bevilgning, har Trettebergstuen økt tilskuddet til Filmfondet med totalt 35 millioner siden hun tiltrådte. Det viser vilje og tro på et felt hun sier er «inne i en gullalder».

Budsjettvinner ble også alle landets kunstnere gjennom en videreføring av de nye 100 stipendhjemlene til Statens Kunstnerstipend. At dette nå blir institusjonalisert, er et betydelig løft.

Les mer om forbundsleders forventninger til statsbudsjettet i Dagsavisen 5. oktober her:

https://www.dagsavisen.no/kultur/2022/10/04/dramatikerforbundet-om-det-kommende-statsbudsjettet-kan-fa-mye-ut-av-en-lav-sum/