Vi åpner opp medlemskriteriene

Nå blir det enklere å bli medlem av Dramatikerforbundet. Vi åpner for alle som jobber aktivt i den profesjonelle bransjen som dramatikere og manusforfattere.

Redaksjonen, 10.05.2023

Ellisiv Lindkvist Oyvind Staalen web Foto Kristinvon Hirsch

Forbundsleder Ellisiv Lindkvist og nestleder Øyvind Stålen (Foto: Kristin von Hirsch)

- Våre arbeidsvilkår og rettigheter er presset. Det er viktigere enn noensinne at vi står samlet som ett felt.

På årsmøtet 15. april vedtok medlemmene i Dramatikerforbundet å endre medlemskriteriene for både ordinært medlemskap og hospitantmedlemskap. Endringen innebærer at alle som jobber aktivt som dramatiker eller manusforfatter i den profesjonelle bransjen kan bli medlem.

- Våre arbeidsvilkår og rettigheter er presset. Det er viktigere enn noensinne at vi står samlet som ett felt, sier forbundsleder Ellisiv Lindkvist.

Hun er glad for at medlemmene vedtok å åpne opp, og har lenge ønsket å senke terskelen.

Nye vilkår for ordinært medlemskap

Medlemskapskriteriene har vært gjenstand for debatt utallige ganger. For fullt medlemskap har det vært krav om å ha oppført ett helaftens verk eller flere kortere verk, i praksis omtrent 70 minutter dramatikk. Dette har medført at det kunne ta lang tid å oppnå fullt medlemskap til tross for at mange hadde jobbet aktivt i flere år.

Nå er denne terskelen senket. For fullt medlemskap kreves nå å ha debutert med ett dramatisk verk for scene, film, tv, radio eller dataspill.

En viss mengde kreves imidlertid fortsatt. For korte verk på under 30 minutter må søker vise til to eller flere verk

Åpner også hospitantmedlemskapet

Men også hospitantvilkårene er endret slik at de som ikke oppfyller kravet til fullt medlemskap, likevel kan bli medlem. Frem til nå har hospitantmedlemskapet stilt krav om høyere utdanning som dramatiker eller manusforfatter.

Etter endringene på årsmøtet åpnes det nå også opp for å vektlegge erfaring. Erfaring som profesjonell dramatiker eller manusforfatter sidestilles nå med høyere utdanning.

Viktig med organisering

Dramatikerforbundet er medlem av LO, som forrige uke nådde 1 million medlemmer. Viktigheten av fagorganisering står i sentrum når forbundet nå åpner for flere medlemmer.

- Vi skal også være et forbund for alle som er nye inn i bransjen og som virkelig trenger en fagforening i ryggen. Streiken i USA viser oss hvor viktig det er med organisering og felles kamp for bedre vilkår, sier nestleder Øyvind Stålen.

Forrige uke kom nyheten om at Writers Guild of America (WGA) gikk ut i streik mot strømmetjenestene og studioene for bedre vilkår. Med over 11 000 manusforfattere i ryggen stiller WGA sterkt når noen av de største internasjonale aktørene legger press på arbeidshverdagen og økonomien til forfatterne.

- Vi skal også være et forbund for alle som er nye inn i bransjen og som virkelig trenger en fagforening i ryggen. Streiken i USA viser oss hvor viktig det er med organisering og felles kamp for bedre vilkår.

Søk medlemskap før 15. mai!

Neste frist for å søke medlemskap er allerede 15. mai.

Fullstendige medlemskapskriterier finner du i vedtektene § 2.

Vil du bli medlem? Søk medlemskap >>