Vega i medvind

Kinoen på Vega Scene nådde 100.000 publikummere i fjor, og har hatt en vekst på hele 37 prosent første halvår i 2024. For festivalarrangør Ketil Magnussen er muligheten til å kjøre film, teater og debatt i ett og samme hus - helt avgjørende.

Sonja Evang, 26.06.2024

Vega Scene

Foto: Vega Scene

- Med tanke på at vi ikke har så store kinosaler, må vi kunne si at kinoen av Vega går svært bra om dagen, sier programsjef Truls Foss.

Vega Scene har hatt en solid økning i en periode mange av de større aktørene har hatt en nedgang. - I fjor så man en tydelig nedgang hos de større kino-aktører. Utenom «Barbenheimer»-fenomenet, (Barbie og Oppenheimer) manglet de virkelige store blockbusterne som følge av manus- og skuespillerstreiken i USA - og bransjen opplevde ringvirkninger etter korona. Det kom derimot en rekke typisk auteur-drevne filmer fra de store filmfestivalene, som passet vår profil. Det ble i så måte en gavepakke for oss; vi fikk vist mye variert innhold for et større publikum.

Variert innhold for hele alders-aksen er helt i tråd med det Vega ønsker å være; nemlig et samlingssted for de aller minste, ungdommer, voksne og eldre, samtidig som de også tiltrekker seg alt fra skoleklasser og seminargrupper som ønsker å bruke bygget til egne arrangementer. - Vi er helt avhengig av å styrke oss på gode samarbeidspartnere. Gode samarbeid bidrar til et bredere og mer sammensatt programtilbud. Dette er blitt et sted hvor folk syns det er hyggelig å være - og gjerne sitter igjen etter visninger for å snakke om det de har sett og for bare å henge. Dette har vært noe som kanskje er mer vanlig i typ teaterbransjen, men som det har vært viktig for oss å få til.

Truls Foss Vega Scene

Truls Foss er svært fornøyd med utviklingen på Vega Scene. Første halvår i år har veksten på kinodelen vært på hele 37 prosent. (Foto: Vega Scene)

Formet seg selv

Å finne den riktige balansen mellom ordinær- og spesialvisninger, mellom norsk og internasjonal film - har vært et annet viktig mål.

- For min del har det helt siden starten i 2018 vært viktig å skape rom for den type film som det kanskje ikke var eller er så mye fokus på ellers; løfte frem smalere og mindre filmer som «headlinere» - eller hovedsetet om du vil. Vi skal ha et innhold som kan pirre både filminteresserte, bransjen og mer tradisjonelle publikummere - men ha fokus på nisjer som kortfilm, lokale filmskapere, og ting vi selv liker. Å formidle god film er hovedmålet og det skal trumfe alt annet. Det er også viktig for oss å kunne vise alt fra den smale festivalfilmen til den kunstneriske auteur-drevne storfilmen.

- Er du fornøyd med utviklingen siden oppstarten?

- Det er vanskelig å svare noe annet enn ja på det. Personlig hadde jeg bare litt erfaring fra billettluka på Cinemateket, strømmetjenesten MUBI, Amandusfestivalen og filmnettstedet Montages, i tillegg til en master i filmvitenskap, men jeg hadde ingen inngående kjennskap til kinodrift og det praktiske rundt å programmere en kino. Å få være med å bedre vilkårene for variasjon i filmtilbudet, jobbe mer aktivt med kortfilm - å trekke inn bransjen la de få kjennskap til hva som foregår, har rett og slett vært veldig moro. Og selv om vi hadde en ide om hva man ville være - er jeg fornøyd med at det har vært en slags kollektiv utvikling; at programmet og ideene har formet seg naturlig ettersom stien er blitt til og ulike samarbeid oppstått. Det er kanskje det jeg håpet aller mest at skulle skje: Nemlig at stedet skulle få forme seg litt selv.

Katinka Rydin Berge Vega Scene

Katinka Rydin Berge mener mye har skjedd med norsk ny dramatikk siden Vega åpnet i 2018. Vega Teater har en gjennomsnittsalder på publikummerne på 38 år - mens huset i sin helhet har en gjennomsnittsalder på 36. (Foto: Vega Scene)

Ny nordisk dramatikk

Katinka Rydin Berge og Hege Aga Edelsteen samarbeider om den kunstneriske ledelsen på Vega Teater. De var begge viktige pådrivere for å få Vege Scene opp å stå. - Da Vega Scene åpnet i 2018 var det glissent mellom norske urpremier. Vårt ønske var å lage en scene som utelukkende produserte ny norsk dramatikk, forteller Rydin Berge.

Nå, seks år etter, omfatter teateret også nordisk dramatikk. - Vi er svært opptatt av samfunns-aktualitet og har blant annet hatt sterk fokus på research-basert dokumentarisk dramatikk. Mangfold er viktig for oss på mange plan - og vi samarbeider både med det frie feltet, institusjonsteatrene og festivaler. Vi co-produserer blant annet med Den Nationale Scene, samarbeider tett med Dramatikkens hus - og har vært co-produsent på Monica Isakstuens Kjære Albert, som hadde sin urpremiere på Hålogaland Teater. For å nevne noe.

I randsonen

Nå håper Rydin Berge den gode utviklingen kan fortsette, og setter sin lit til ny insentivordning. - For ny norsk dramatikk er det essensielt å få denne ordningen på plass. Vi trenger innhold som omhandler samtiden, og der de store institusjonsteatrene har sine mandater, kan vi være et teater for dramatikken som befinner seg litt i randsonen. Det er mange som følger med og som lar seg inspirere - og vi representerer utvilsomt en viktig tilvekst til de store scenene. At det går bra for dem og bra for oss, gjør at vi forsterker hverandre.

Rydin Berge omtaler Vega Teater som den sinte lillesøstra, som er en sterk pådriver for ny norsk dramatikk. - Vi har gode publikumstall til å være en liten scene med lite budsjett - og er i løpet av kort tid blitt en viktig nasjonal aktør for produksjon og visning av ny dramatikk. Vi vil fortsette å invitere til flere samarbeid, og ikke minst øke antallet visninger i tiden som kommer.

Ketil Magnussen Human Film Festival

Ketil Magnussen hadde store forventninger da Vega Scene kom - og mener at huset i aller høyeste grad har innfridd. (Foto: Human Intl. Documentary Filmfestival)

Forsterker mangfoldet

Som festivalarrangør, mener Ketil Magnussen at det å ha tilgang på et scenehus som kan kjøre både film, teater og debatt på samme sted, er en viktig kvalitet i seg selv.

- Det at Vege Scene også er et sted hvor folk faktisk møtes, i motsetning til andre kinoer - hvor folk gjerne går inn i salen og rett ut på gata igjen, er et annet stort pluss.

Som uavhengig kino, er Vega dessuten med på å forsterke det mangfoldige mediumet som film faktisk er. - Akkurat som et kunstgalleri ikke omfatter all billedkunst, trenger vi flere kinoer med ulike kurateringsprofiler for å få tilgang til det som finnes av filmkunst. Og det at Vega nettopp har en så tydelig profil som huset har, gjør det etter min mening også mer interessant. For meg, som både har visninger som festivalarrangør, men også ellers i året gjennom Oslo Dokumentarkino - setter jeg enormt pris på den mottagelsen og det gode samarbeidet vi har med Vega. Samarbeidet sørger for at vi får et godt publikum og aldri blir møtt med redsel for å ta for stor risiko; snarere en holdning som: Ja, la oss se hva vi får til.

Uredde og dyktige

Ketil Magnussen hadde store forventninger da Vega Scene kom - og mener at huset i aller høyeste grad har innfridd.

- Jeg er veldig fornøyd med det samarbeidet vi har, mulighetene stedet skaper og de dyktige menneskene på huset. De er uredde og dyktige - og det gjør at publikum også har tillit til at det er bra ting som skjer på Vega - noe det er.

Magnussen mener Oslo trenger enda flere uavhengige arenaer for film. - Jeg skulle gjerne hatt enda flere uavhengige kinoer å spille på. Vi har jo også Frogner kino nå, men fortsatt ser jeg film som en underprioritert kunstform i Oslo; det gjelder også formidlingen av film. Det finnes potensiale i å vise så mye mer. Og man må heller ikke glemme at festivaler er en kanal og et springbrett for norsk film ut i verden og vice versa.