UTLYSNING!

Norsk Dramatikkfestival søker tekster til festivalen i 2023. Frist for innsending: 1. juni 2022.

Redaksjonen, 23.05.2022

Nors Dramatikk Festival2022 cr

Norsk Dramatikkfestival har en åpen tilnærming til hvordan en teatertekst ser ut så lenge den inviterer til en iscenesettelse. Innsendte bidrag kan rette seg mot alle slags målgrupper og alle aldersgrupper. Tekstene kan være kortere enaktere eller av lengre format.

Tekstene kan ikke ha vært oppført tidligere.

Norsk Dramatikkfestival juryerer alle innsendte tekster anonymt. Juryen er en bredt sammensatt gruppe fra scenekunstfeltet. Under festivalen i juni 2023 framføres de utvalgte tekstene, iscenesatt av profesjonelle instruktører og skuespillere. Dramatikerne bak de valgte bidragene vil bli honorert.

Norsk Dramatikkfestival har vært avholdt 15 ganger siden 1985. Siden da har over 150 ulike dramatikere og forfattere blitt urfremført ved festivalen.

Send teksten din som en PDF-fil til manus@dramatikkfestivalen.no senest 1. juni 2022. Husk at teksten skal vurderes anonymt. Skriv derfor forfatterens navn kun i eposten, og ikke i den vedlagte PDF-filen, ellers vil den ikke bli vurdert.