Understanding Story

En gratis workshop om skriving og konseptutvikling - av og med Skriverommet ved Kelly Davis.

Redaksjonen, 25.05.2021

Skriverommet BANNER FREE WORKSHOP JUNE 2 2021
Onsdag 2. juni, kl. 19, på Zoom.

Send en epost til skriverommet@gmail.com med emne: Join free workshop - og du blir tilsendt lenken for å delta.