Vil styrke kunstnernes økonomi

– Kunstnere er arbeidsfolk, men vi ser at de altfor ofte får for dårlig betalt og må stå med lua i hånda.

Redaksjonen, 05.12.2022

Anette trettebergstuen 1 foto ntb kommunikasjon statsministerens kontor

Anette Trettebergstuen, kultur- og likestillingsminister (Foto: NTB kommunikasjon / Statsministerens kontor)

Bak ethvert arrangement, utstilling, tekst eller forestilling er det folk som henter i barnehage, betaler strømregninger og gjør sitt for å få endene til å møtes. Vi skal sikre at kunstnere får skikkelig betalt for den jobben de gjør, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Nå settes det ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal se på kunstnere og kulturfolks rett til rimelig betaling.

– Vi ser at maktforholdene kan være skjeve når kunstnere og store statlige institusjoner går inn i lønnsforhandlinger. I tillegg er det ofte ulike praksiser for honorering av kunstnere. Dette må vi gjøre noe med. Og denne arbeidsgruppa skal hjelpe oss med å lage noen kjøreregler for hvordan kunstnere skal få rimelig betalt for arbeidet sitt, sier Trettebergstuen.

Den hurtigarbeidende arbeidsgruppa skal utarbeide forslag om veiledende prinsipper for fastsettelse av rimelig betaling for kunstnerisk arbeid som produksjon, oppdrag og formidling. Prinsippene skal gjelde for statlig finansierte institusjoner og tilskuddsordninger for produksjon og formidling av kunst og kultur.

– Vi prioriterer kunstnerøkonomi, noe vi viste ved å prioritere opp 120 nye stipender og ved å starte arbeidet med en egen stortingsmelding om kunstnerøkonomi. Målet er at kunstnere totalt sett skal oppleve mer forutsigbare rammer og et bedre sikkerhetsnett, sier kultur- og likestillingsministeren.

Arbeidsgruppa, som skal levere sin rapport innen 1. april 2023, består av medlemmer som representerer flere aktuelle fagfelt:

  • Leder: Stein Regård, tidligere sjefsøkonom i LO
  • Ida Bringedal, direktør ved Haugar museum
  • Maria Utsi, teaterviter, styreleder ved Beivvas Sami Teahter og nestleder i Norsk kulturråd
  • Nina Wester, regissør og dramatiker, tidligere teatersjef for Hålogaland Teater
  • Ande Somby, jurist ved Universitetet i Tromsø og medlem av utvalget for Statens Kunstnerstipend
  • Ruben Steinum, daglig leder i Office for Contemporary Art og tidligere styreleder i Norske Billedkunstnere
  • Heidi Stavrum, professor i kulturstudier ved Universitetet i Sørøst-Norge