Støtte til Ukraina

Krigen i Ukraina preger oss alle, og som andre organisasjoner har vi sett på hvordan vi kan bistå kolleger som har flyktet, de som er på vei, og ikke minst de som er blitt igjen i krigen i Ukraina.

Redaksjonen, 08.04.2022

Ukraine newsletter

Collage av hverdagsbilder fra Kyiv, 2011
(Foto: Torunn Eikanger)

Dramatikerforbundet har fordelt 50 000 kroner fra årets Solidaritetsfond på to krisefond for Ukraina: 25 000 kroner til Emergency Fund for Filmmakers initiert av blant andre Federation of Screenwriters in Europe (FSE), og 25 000 kroner til Norsk PENs krisefond som nå går til ukrainske forfattere, kunstnere og journalister.