Stipendtildeling 2021

Her kan du se hvem som er tildelt Dramatikerforbundets stipend, og Statens kunstnerstipend for dramatikere.

Redaksjonen, 24.03.2021

630 380 Dramatikerforbundet

Disse er tildelt Dramatikerforbundets stipend:

Arbeidsstipend (1 år)

Fredrik Brattberg
Espen Klouman Høiner
Jesper Halle
Kristin Bjørn
Nina Grünfeld
Maria Tryti Vennerød
Sara Li Stensrud
Kim Atle Hansen
Martin Lund

Honnørstipend (á kr 50 000)

Ingeborg Eliassen
Elsa Kvamme
Inger-Margrethe Lunde

Disse er tildelt Statens kunstnerstipend
(innstilt av stipendkomitéen for dramatikere):

Arbeidsstipend 2 år

Fredrik Høyer
Kristofer Blindheim Grønskag

Arbeidsstipend 1 år

Adrian Minkowicz Almada
Alireza Djabbary
Elin Tinholt
Emma Victoria Crowe
Finn Iunker
Guro Bruusgaard
Hanne Ramsdal
Ingrid Jørgensen Dragland
Knut Nærum
Liv Aakvik
Magnus Haugerud Mork
Maja Bohne Johnsen
Marco Demian Vitanza
Mariken Tovsen Halle
Ragnhild Tronvoll
Tale Næss Lysestøl
Øystein Wiik