Rødt farenivå for kultur og eventbransjen!

Creo er initiativtaker til aksjonen #RedAlertNorge som skal slå alarm utenfor Stortinget onsdag 30. september kl. 12. Kravet er enkelt: Regjeringen må stå løpet ut og videreføre kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende fram til koronakrisen er over! Dramatikerforbundet slutter seg til initiativet.

Redaksjonen, 29.09.2020

Red Alert Norge

På grunn av smitteverntiltakene i Oslo, ber aksjonsgruppen om at tilsluttede organisasjoner, og andre, IKKE møter opp utenfor Stortinget, men følger arrangementet via streaming. Lenke legges ut på RedAlertNorges facebooksider: https://www.facebook.com/redalertnorge

Onsdag kveld lyssettes kultur og signalbygg i hele Norge rødt, for å signalisere alvoret i krisen for kultur – og eventbransjen.
Regjeringen har besluttet å avslutte kompensasjonsordningen fra 1. november, til fordel for en foreløpig diffus, stimuleringsordning for kulturlivet og eventbransjen. Kompensasjonsordningen som ble innført i april, har så langt truffet godt for og sørget for at teknikere og kunstnere har overlevd koronakrisen fram til nå. Det er derfor kritisk for bransjen at regjeringen ikke avvikler en ordning som faktisk fungerer.Om regjeringen ikke snur, vil resultatet bli at mange som lever av å lage arrangementer i Norge, mister nesten all inntekt og blir stående med valget mellom å søke om sosialhjelp eller å skifte bransje.

For alle som gleder seg til å gå på festival, idrettsarrangement, konserter og teaterforestillinger når koronakrisen er over, er dette svært dårlig nytt. Kultur og underholdningsbransjen består av mennesker med sjelden og spesialisert kompetanse som vi er avhengige av for å gi Norge de store opplevelsene. Kompetanseflukten har allerede begynt, og uten teknikere, produksjonspersonell og artister, blir det ingen arrangementer.

Om ikke regjeringen snur i denne saken, vil store deler av kultur og eventbransjen utraderes. Hvem skal da skape arrangementene når samfunnet åpner opp igjen og kulturbyggene skal fylles med opplevelser?