Rammeverk for digital litteraturformidling

Norsk Forfattersentrum har utarbeidet et rammeverk for digital litteratruformidling som gjelder i koronakrisen – i første omgang ut april.

Redaksjonen, 27.03.2020

620px Logo Norsk Forfattersentrum

Det er ingen endring i minimumssatsene, men Norsk Forfattersentrum oppfordrer til at hvem som er oppdragsgiver tas i betraktning, og også hvor bredt formidlingen når ut. Nasjonalbiblioteket har for eksempel lagt på 50% på alle digitale oppdrag i denne perioden. Er det snakk om strømming, skal det spesifiseres om det gjøres opptak. Om det skal gjøres opptak for å vises senere, eller rett og slett bare bli tatt opp uansett, så MÅ teksten under stå som fritekst på oppdragsskjemaet eller følge som et vedlegg:

Opptaket skal publiseres på følgende plattformer: XXX

Opptaket skal ligge ute til DATO. Om det stadig er karantenebestemmelser i landet kan forfatter tillate at denne fristen forlenges.

Opptaket er omfattet av opphavsrett, og skal ikke videre-publiseres utover de ovennevnte plattformer eller tidsavgrensning uten avtale og vederlag.

Forfatter kan når som helst etter ovennevnte dato be om at opptaket slettes (at den ikke kan oppbevares digitalt av biblioteket, selv uten visning).

Sendingen/ opptaket må være merket at er omfattet av opphavsrett, og at det ikke er tillatt med opptak og videre-publisering.