Protesterer mot den nye manusordningen

Fra i år la NFI om manusutviklingsordningen, og overførte forvaltningen av manusmidlene til filmkonsulentene. Forrige fredag offentliggjorde NFI at "10 regissører og filmskapere har fått tilskudd til manusutvikling".

Redaksjonen, 11.05.2021

Manus Collage

Fv. Monica Boracco, Eirik Ildahl, Øyvind Vågnes, Heidi Linde og Siri Senje

Forbundsleder Monica Boracco er en av dem som har signert et brev til NFIs ledelse i dag.
- Vi har vært bekymret for den manglende fagligheten i utvelgelsen av prosjektene etter at dramaturgstillingene ble avviklet, sier hun.
- Det som har skjedd nå viser at bekymringen er reell, og gjør at innretningen på ordningen bommer på rene manusforfattere. De faller nå helt gjennom i det som skulle være deres egen ordning. Helt uholdbart!

Her er brevet de fagansvarlige ved manusprogrammene ved Westerdals, NSKI, Den Norske Filmskolen, Universitetet i Bergen, samt Dramatikerforbundet sendte til NFI i dag.

Vedrørende manusordningen

Manuskriptstøtteordningen har historisk vært forfatternes eneste vei inn til NFI´s kompetanse og tilskuddsordninger. Omorganiseringen av ordningen der man vedtok å kutte de to dramaturgstillingene var mildt sagt omstridt. Å forvalte en særordning uten ansatte med særkompetanse på samme område er ulikt noen andre ordninger i staten. Statlige midler til kunstnere og kunstprosjekter fordeles som et prinsipp av fagfeller.

Mange innspill påpekte også at det blir for få tildelinger når eneste søknadssum er NOK 250 000. Videre at budsjettposten som tidligere gikk til forfatteren i sin helhet, nå også skal brukes til å betale dramaturger.

I ordningens første søknadsrunde kom det inn 167 prosjekter. På instituttets hjemmesider ble det før helgen annonsert følgende: «I denne runden får ti regissørar og filmskapere 250.000 kroner kvar til utvikling av manus»

Alle tildelinger unntatt én har gått til enten en skrivende regissør eller en produsent. Det viser med stor tydelighet at den manglende fagfellevurderingen gjør at rene forfattere ikke når opp i sin egen ordning.

Det utdannes i dag 34 profesjonelle manusforfattere fra hhv Westerdals/Høyskolen Kristiania, Universitetet i Bergen, Den Norske Filmskole og NSKI. Med denne vridningen av manusordningen, bort fra forfatterne og mot autører og produsenter, undergraver NFI de profesjonelle forfatternes mulighet til å utvikle de ideer og prosjekter resten av bransjen trenger.

Vi ber NFI fra neste tildelingsrunde

1. Sørge for en fagfellevurdering av alle søknader

2. Gi mulighet for å søke om mindre beløp.

3. Holde seg til prinsippet om å tildele til profesjonelle forfattere.


Siri Senje
Professor/Program Head
Manus/Screenwriting
Westerdals Institutt for film og medier

Heidi Linde
Hovedlærer
Manus
Den Norske Filmskole

Øyvind Vågnes
Professor/MFA, manusutvikling for serier
Universitetet i Bergen

Eirik Ildahl
Hovedlærer, Manus
NSKI

Monica Boracco
Forbundsleder
Dramatikerforbundet