Protester mot utfasing av sosialt tillegg til minstepensjonister

Eldar Einarson la frem et forslag om at Dramatikerforbundet anmoder styret i Norsk Forfatter og Oversetterfond om å gå tilbake på vedtaket om utfasing av tilskudd til pensjonerte forfattere og dramatikere.

Redaksjonen, 09.03.2020

620x380 NDF Eldar E Inarson kopi
Protesterer: Eldar Einarson(Foto: Torunn Eikanger)

Saken skapte stort engasjement og forslaget fikk til slutt flertall. Styret ble bedt om å utrede mulige nye ordninger og legge dette frem for årsmøtet i 2021.

Aldersdiskriminering av kunstnere

Etter et forslag fra Andreas Marcusson ble det vedtatt at styret skal utrede om det er aldersdiskriminering i tildeling av stipender og andre tilskudd til dramatikere. Styret ble også bedt om å se på vår egen stipendpraksis i den forbindelse.