Økt støtte til frilansere og selvstendig næringsdrivende

Regjeringspartiene og SV er enige om å bedre støtteordningene.

Redaksjonen, 20.01.2022

Torgeir Knag Fylkesnes Foto Stortinget

Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV (Foto: Stortinget)

Dette er partiene enige om, ifølge en pressemelding fra SV:

  • Flere dagpengeordninger forlenges ut mars. Det gjelder den forhøyede dagpengesatsen, kravet til minsteinntekt og inntektssikring for lærlinger.
  • De som har vært permitterte i flere omganger, og ville fått dagpenger beregnet ut fra tidligere utbetalte dagpenger, skal få ekstra støtte på 1500 kroner i måneden.
  • Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges ut mars, og forhøyet nivå utvides fra 60 til 70 prosent opp til 6G for januar, februar og mars.
  • De midlertidige ordningene for mennesker som er på arbeidsavklaring forlenges ut mars.
  • Dagpengemottagere må ikke lenger vente tre dager på første utbetaling i mars.
  • Folk som tidligere har gått på arbeidsavklaringspenger, kan søke på ny om arbeidsavklaringspenger før 1. juli 2022 uten å hindres av regelen om karensår.
  • Det gjøres unntak fra aktivitetskrav for mottak av sosialhjelp og kvalifiseringsprogram der aktivitet ikke kan gjennomføres som følge av covid-19 pandemien frem til 31. mars 2022.

I alt er ordningen forbedret med en antatt kostnadsramme på 831 millioner kroner, opp fra regjeringens forslag på drøyt 2,2 milliarder kroner, opplyser Senterpartiets Per Olaf Lundteigen på en pressekonferanse på Stortinget tirsdag.

Stort løft

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier SV skulle ønsket et høyere nivå for selvstendig næringsdrivende og frilansere, men er glad for at de fikk det opp fra 60 til 70 prosent. Han mener de nå lander greit med den utvidede pakken. – Det har vært en teknisk diskusjon. Men vi har kommet til en god løsning, sier Fylkesnes.