Nye tiltak fra NFI

Norsk filminstitutt innfører nye tiltak for å hjelpe norsk filmbransje i en svært krevende tid. Det vil nå bli mulig å få tilskudd til en andre fase av produksjon og lansering for filmer som rammes direkte av koronakrisen.

Redaksjonen, 03.04.2020

Kjersti Mo

Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt. (Foto: NFI)

- Filmbransjen rammes brutalt hardt av nedstengingen av samfunnet. Produksjoner og lanseringer avbrytes og utsettes, kinoene er stengt, og nye investeringer og finansiering utenfra stopper opp. De generelle krisepakkene treffer dessverre ikke prosjektøkonomien som preger den produserende delen av bransjen. Vi må gjøre vårt for å sørge for at vi har en norsk filmbransje også når denne krisen er over, og derfor innfører vi nå flere nye tiltak, sier direktør i Norsk filminstitutt, Kjersti Mo.

Omdisponerer 85 millioner

NFI omdisponerer nå 85 millioner kroner fra filmfondet som skal gå til produksjon og lansering av filmer som er direkte rammet av koronasituasjonen. Disse midlene skal gjøre det mulig å fullføre filmproduksjoner som er stoppet opp og lansere filmer som er utsatt på nytt på kino eller andre digitale plattformer.

Dette gjøres gjennom å innføre nye tilskudd til Produksjon 2 og Lansering 2. Produksjonsselskapene kan dermed få ekstra midler til å gjenoppta filmproduksjoner når denne situasjonen er over, og til å lansere filmer på nytt når kinoene åpner – eller umiddelbart på digitale plattformer.

Knallharde prioriteringer

- Vi må gjøre knallharde prioriteringer for å få til dette. Målet er å bistå bransjen slik at ikke alle norske produksjonsselskaper bukker under og filmer stopper opp. Derfor flytter vi totalt 85 millioner kroner fra allerede eksisterende tilskuddsordninger inn i de nyopprettede tiltakene. Vi er bekymret for konsekvensene, dersom det ikke på et tidspunkt blir tilført friske midler til fondet. Det vil betyr at det blir færre prosjekter som får tilskudd i årene fremover. Det gir færre norske filmer på kino, færre norske dramaserier på tv og strømmetjenester. Men det må vi heller tåle, for akkurat nå handler det om å sørge for at det finnes noen igjen til å fortelle historiene våre, sier Kjersti Mo.

De nye tiltakene kommer i tillegg til allerede iverksatte tiltak fra NFI, som 14 millioner kroner ekstra til utvikling av prosjekter.

De nye tiltakene:

Produksjon 2
Filmproduksjoner som er stoppet opp eller utsatt på grunn av koronakrisen vil kunne søke om et ekstra produksjonstilskudd fra NFI for å kunne fortsette produksjoner som er utsatt eller truet av nedleggelser. Dette betyr at prosjekter som allerede har fått produksjonstilskudd fra NFI vil kunne søke om et ekstra. NFI mener hele næringskjeden vil berøres om disse produksjonene ikke realiseres, og store summer allerede investerte midler vil gå tapt.

De negative konsekvensene av å ikke få opp prosjekter som allerede har substansiell finansiering fra NFI og andre vil være langt større enn om vi ikke tar gjør dette grepet. Vi vil prioritere prosjekter som NFI allerede har investert i. Den nye ordningen med Produksjon 2 vil gjelde for alle formater.

Lansering 2
NFI oppretter en ny tilskuddsordning som skal bidra til at norske filmer som er berørt av kinoenes stengning kan søke tilskudd om annengangslansering – enten på kino når kinoene åpner, eller på digitale plattformer umiddelbart. Dette gjelder for filmer som allerede gikk på kino da kinoene stengte, og filmer som hadde planlagt lansering etter stengningen.

  • For ny lansering av film i ordinær kinodistribusjon kan produsent søke om maksimalt 400.000 kroner i lanseringstilskudd.
  • For ny lansering av film i digital distribusjon på dokumenterbar plattform kan produsent søke om maksimalt 200.000 kroner i lanseringstilskudd.

Les mer om annengangslansering

Distribusjon av utenlandsk film:
For NFIs tilskudd til distribusjon av utenlandsk kvalitetsfilm har vi prioritert tilskudd til distribusjon med kinopremiere som lanseringsstrategi, ikke VOD. På grunn av stengte kinoer endrer vi nå dette til også å gjelde lansering på andre plattformer enn kino/digitale plattformer. Dette gjelder distributører av utenlandske filmer som skulle hatt visning på kino i denne perioden, og distributører som får tilskudd i søknadsrunden med søknadsfrist 16. mars. NFI vil godkjenne endringer i lanseringsplaner fortløpende.

Tilskudd til annengangslansering og endringene for distribusjon av utenlandsk kvalitetsfilm trer i kraft i dag, mens Produksjon 2 fortsatt er under arbeid, og vil bli iverksatt så fort som mulig.

Ekstraordinære tiltak

De nye tilskuddene fra NFI kommer i tillegg til allerede eksisterende krisepakker til kulturbransjen fra regjeringen. Produksjonsselskaper vil også kunne søke regjeringens nye kontantstøtteordning, som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for virksomheter med betydelig reduksjon i omsetning.

- Denne ekstraordinære situasjonen krever ekstraordinære tiltak. Vi håper og tror de nye tiltakene bidrar til at vi kan holde aktiviteten oppe i norsk filmbransje, få i gang igjen prosjektene som har stoppet opp og sikre at det utvikles og produseres nye filmer og serier også i framtida. Men det kommer til å svi i lang tid, om det ikke kommer rettede midler mot filmfeltet som kan kompensere, sier NFI-direktør Kjersti Mo.

En samlet bransje stiller seg bak tiltakene

NFI har de siste dagene hatt møter med Bransjerådet for film, filmdistributørene, kinoene og regionale filmsentre og fond, og en samlet bransje stiller seg bak tiltakene. Bransjeorganisasjonene understreker samtidig alvoret i situasjonen.

- Vi støtter de gode og målrettede tiltakene NFI nå lanserer. Men dersom det ikke i tillegg kommer en krisepakke med friske midler til filmbransjen, så vil konsekvensene bli alvorlige for den regionale filmvirksomheten. Vi vil se at prosjekter og selskaper legges ned, noe som på sikt vil gi et mindre mangfoldig filmtilbud, sier styreleder i FilmReg, Trud Berg.

- Vi er glade for at NFI ser behovet for å komme med raske hjelpetiltak til vår kriserammede bransje. Vi stiller oss bak NFIs modige strategi, fordi vi nå ikke har noe annet valg for å redde bransjen på kort sikt. Men å ta penger fra filmfondet på denne måten er virkelig kun en kortsiktig løsning, og vil gi svært alvorlige konsekvenser for bransjen videre, så det er nå helt avgjørende at regjeringen kommer på banen med en nødpakke. Tapet i filmfondet som nå skapes gjør at sjansen for at man i fremtiden får se nytt norsk innhold blir alvorlig svekket, sier Åse Kringstad, leder i Virke Produsentforeningen på vegne av Bransjerådet for film.

De som stiller seg bak er:
Norsk filmforbund (Elisabeth Sjaastad)
Norske Filmregissører (Marianne Kleven)
Norsk Skuespillerforbund (Knut Alfsen)
Dramatikerforbundet (Monica Boracco)
Norske filmdistributører (Morten Christoffersen og Vibeke Skistad)
Film & Kino (Guttorm Petterson)
Virke Produsentforeningen (Åse Kringstad)

FilmReg

(Pressemelding fra NFI)