NFIs nye manusordning

19. januar redegjorde Ståle Stein Berg, seksjonsleder for kunstnerisk vurdering i NFI, for den nye manusordningen på et møte med medlemmer i Dramatikerforbundet.

Torunn Eikanger, 10.02.2021

DH dramatiker

Her er hovedpunktene fra møtet:Det kan nå søkes om manusutvikling gjennom to ordninger:

Manusutvikling fiksjon

Manusutvikling (idéutvikling) dokumentarfilm

Det blir fire søknadsfrister i året, og for manusutvikling fiksjon er førstkommende frist 14. februar 2021.

Den nye manusordningen har kommet på plass fordi NFI «mister» de to manuskonsulentene. Nå er det spillefilmkonsulentene og dokumentarfilmkonsulentene som skal stå for utvelgelsen av manus som skal utvikles.

I den nye ordningen gis manusforfatteren større tillit, større selvstendighet – og mer penger. Manusutvikling må søkes i to faser, og for hver av fasene tildeles manusforfatteren 250 000 kr. Konsulentene vil ikke ha den samme rådgivende funksjonen som manuskonsulentene har hatt, men det er en forutsetning at manusforfatteren selv knytter til seg en dramaturg/manuskonsulent for å jobbe godt med manusutviklingen. Leveringsfristen er 6 måneder per fase.

Ståle Stein Berg poengterte at pengene som tildeles i manusordningen IKKE skal inngå i produksjonsbudsjettet, og skal altså ikke regnes inn i produsentens kalkyle.

Som en hovedregel kan det ikke søkes om manusutvikling for prosjekter som allerede har vært i ordningen, og heller ikke prosjekter som er satt på vent hos en produsent. Det er kun nye prosjekter som vil kvalifisere til støtte, og det er bare mulig å ha ett prosjekt i ordningen om gangen. At prosjektet allerede har fått støtte, for eksempel gjennom et regionalt filmsenter, er bare en fordel.

For prosjekter som har fullført fase 1, blir det ikke noen automatikk i at de går videre til fase 2 – noen vil falle fra – men målet med den nye ordningen er at manusene faktisk skal bli produsert.

Talentordningen hos NFI har en egen manusutvikling, og de som er i ordningen konkurrerer dermed ikke med søkere til manusutvikling fiksjon eller manusutvikling (idéutvikling) dokumentar.

Det gis ikke tilskudd til manusutvikling for kortfilm.

En FAQ vil snart bli publisert på veiledningssidene for manusordningen (nfi.no)