Mater Nexus 20 år

Lene Therese Teigens 'Mater Nexus' hadde urpremiere for 20 år siden på Det Åpne Teater - nå Dramatikkens hus. Solum Bokvennen tilgjengeliggjør sceneteksten på nytt med en stor jubileumsutgave av 'Mater Nexus' i bokform.

Redaksjonen, 25.10.2021

Line Rosvoll Lene Teigen Mater Nexus

Line Rosvoll (t.v.), kunstnerisk leder på Dramatikkens hus og Lene Therese Teigen, forfatter og dramatiker – på samme scene som urpremieren av Mater Nexus fant sted for 20 år siden. (Foto: Torunn Eikanger)

Mater Nexus står sentralt i nyere norsk dramatikkhistorie, og er en av få scenetekster fra vår samtid som har vært gjenstand for forskning og undervisning ved universitet og høyskoler, og opplaget som ble trykket i 2004 har de siste årene ikke vært å oppdrive. Nå tilgjengeliggjøres stykket på nytt i anledning 20-årsjubileet, i en fordypende utgivelse hvor det settes fokus på dette spesielle stykke dramatikkhistorie. I tillegg til selve scenetteksten vil leseren finne flere kontekstualiserende tekster i den nyutgitte boken.

Lene Therese Teigen er dramatiker, forfatter og regissør og hun utviklet sceneteksten Mater Nexus over en treårsperiode frem til prøvestart i 2000. Stykket skiller seg ut med sine ni store kvinneroller, i et rollegalleri på hele tretten kvinnelige karakterer. Det er også dramaturgisk utfordrende gjennom bruk av ulike teaterkonvensjoner og omfattende visuelle endringer gjennom handlingsforløpet.

Teigen har selv skrevet essayet «Livet med Mater Nexus» til boken, om hennes erfaringer med tilblivelsen av sceneteksten, om en rekke produksjoner av teksten, og hennes tanker om hvordan Mater Nexus har preget hennes virksomhet som dramatiker og regissør. Dramaturg Halldis Hoaas’ introduksjon til urpremieren, «Skarpt lys inn i stort landskap» er også inkludert i boken.

Teaterviter Siren Leirvåg er representert med artikkelen «Mater Nexus 20 år etter» med fokus på Teigens dramaturgiske metode, samt tekstens performative potensial og kjønnsperspektiv. I tillegg presenteres Ingeborg Winderen Owesens artikkel fra 2001 «Mater Nexus, en polylog?» En artikkel som har vært referanse for mange som har arbeidet med sceneteksten i akademisk sammenheng, og setter ekstra tydelig fokus på det feministiske perspektivet.